Witamy w MEDYK CENTRUM...

Cennik badań laboratoryjnych

BADANIE NASIENIA
CENA
Komputerowe badanie nasienia 200 zł
Fragmentacja DNA plemników 350 zł
Test Postkoitalny 100 zł
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE
CENA
Mocz - badanie ogólne 14 zł
OB 10 zł
Morfologia krwi (pełna 5diff) 15 zł
Rozmaz krwi (manualnie) 15 zł
PT (INR) 13 zł
APTT – czas krzepnięcia 13 zł
Fibrynogen 18 zł
D-dimery, ilościowo 50 zł
Glukoza 11 zł
Elektrolity (Na, K) 21 zł
Sód 11 zł
Potas 11 zł
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) 36 zł
Cholesterol całkowity 11 zł
Cholesterol HDL ( dobry ) 13 zł
Cholesterol LDL met, bezpośrednią ( zły ) - LDL w cenie lipidogramu za darmo 19 zł
Trójglicerydy 11 zł
Próby wątrobowe (ALT, ASP, ALP, GGTP, bil. cał.) 50 zł
ALT 11 zł
AST 11 zł
Fosfataza zasadowa ( alkaliczna ) 13 zł
Bilirubina całkowita 11 zł
Bilirubina wolna (pośrednia) 23 zł
GGTP 13 zł
Cholinoesteraza 25 zł
Dehydrogenaza mleczanowa ( na węzły chłonne) 16 zł
Lipaza 23 zł
Amylaza (diastaza)

14 zł

Mocznik 11 zł
Kreatynina+eGFR 11 zł
Klirens kreatyniny 17 zł
Cystatyna C 94 zł
Kwas moczowy 13 zł
Białko całkowite 13 zł
Albumina 13 zł
Proteinogram 33 zł
Żelazo (Fe) 11 zł
Ferrytyna 38 zł
Wapń całkowity (Ca) 13 zł
Chlorki (Cl) 17 zł
Fosfor nieorganiczny ( PO4) 13 zł
Magnez 13 zł
Gazometria podstawowa (pH, pCO2, pO2) 35 zł
Osmolalność surowicy – wyliczane 35 zł
Osmolalność moczu 35 zł
Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo 66 zł
Wodorowęglany (HCO3) w surowicy, ilościowo 45 zł
Bardzo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe VLCFA 497 zł
BADANIA WITAMIN CENA
Witamina B12 47 zł
Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 180 zł
Witamina D metabolit 25(OH) 79 zł
Witamina B3 (Niacyna) 224 zł
Witamina C (Kwas askorbinowy) 199 zł
Witamina A (Retinol) 133 zł
Witamina B1 (Tiamina) 158 zł
Witamina B2 (Ryboflawina) 158 zł
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) 250 zł
Witamina B6 (Pirydoksyna) 165 zł
Witamina H (Biotyna) 189 zł
Witamina K1 165 zł
Witamina E w surowicy 150 zł
BADANIA KAŁU CENA
Kał - badanie ogólne (barwa, konsystencja, woń, pH+resztki pokarmowe) 39 zł
Kał - resztki pokarmowe 28 zł
Kał - pasożyty (1 ozn.) 28 zł
Kał - G. lamblia met. ELISA 40 zł
Kał - krew utajona (bez diety) 29 zł
Kał - rota i adenowirusy 50 zł
Kał - norowirusy 56 zł
Helicobacter pylori w kale 42 zł
Elastaza trzustkowa w kale 180 zł
Kalprotektyna w kale met.ELISA 180 zł
Laktoferyna w kale met.ELISA 192 zł
M2-PK w kale met.ELISA 300 zł
Clostridium difficile, toksyna A/B w kale 115 zł
Clostridium difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale 145 zł
KyberKompakt, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału 565 zł
KyberKompaktPRO 859 zł
Zonulina 430 zł
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH CENA
CRP, ilościowo ( białko ostrej fazy, stan zapalny) 23 zł
Prokalcytonina, ilościowo 130 zł
ASO, ilościowo 23 zł
ASO, jakościowo 23 zł
RF, ilościowo 23 zł
Odczyn Waalera-Rosego 23 zł
Anty-CCP 85 zł
HLA-B 27 215 zł
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA CENA
CK – kinaza fosfokreatyninowa 19 zł
CK-MB, aktywność 28 zł
CK-MB, mass 40 zł
Troponina T 40 zł
Mioglobina 61 zł
NT pro-BNP 122 zł
Homocysteina 74 zł
BNP 90 zł
HEMATOLOGIA CENA
Morfologia krwi (pełna 5diff) 15 zł
Retikulocyty 15 zł
Płytki krwi 15 zł
Mielogram 133 zł
Leukocyty- badanie aktywności fosfatazy zasadowej w granulocytach 83 zł
Oporność osmotyczna erytrocytów 55 zł
SEROLOGIA CENA
Grupa krwi 55 zł
Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia) 105 zł
Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (1 oznaczenie) 61 zł
P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) ( POC ) Odczyn Coombsa 44 zł
Bezpośredni test antyglobulinowy 40 zł
Grupa krwi drugie pobranie 0 zł
Karta Identyfikacyjna Grupy Krwi (odpis) 22 zł
HPA – 1, konflikt płytkowy – badanie przesiewowe 133 zł
Grupa krwi u dzieci poniżej 4 miesiąca życia 50 zł
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY CENA
TSH 24 zł
FT4 25 zł
FT3 25 zł
T4 28 zł
T3 28 zł
Anty-TPO 45 zł
Anty-TG 46 zł
P/c. p. receptorom TSH (TRAb) 72 zł
Odwrotna trójjodotyronina (rT3) 170 zł
Tyreoglobulina 56 zł
HORMONY PŁCIOWE CENA
FSH 31 zł
LH 31 zł
Estradiol 29 zł
Progesteron 31 zł
Prolaktyna , prl po MTC taka sama cena 31 zł
Beta-HCG 40 zł
HCG wolna podjednostka beta 50 zł
Estriol wolny 50 zł
PAPP-A 61 zł
DHEA-SO4 49 zł
DHEA 55 zł
Androstendion 50 zł
Testosteron 33 zł
Testosteron wolny 56 zł
SHBG 50 zł
17-hydroksyprogesteron 56 zł
AMH 200 zł
Inhibina A 199 zł
Inhibina B 199 zł
Makroprolaktyna 144 zł
DIAGNOSTYKA PRENATALNA I INNE Z ZAKRESU GINEKOLOGII CENA
Harmony Test – genetyczny test przesiewowy 2 100 zł
SANCO RhD Test 368 zł
SANCO RhD Prenatalny 2 100 zł
Raport oceny ryzyka wad chromosomalnych Cena
Dla I-go trym.T.podw.(PAPP-A, free-BHCG)+rap.PRISCA 177 zł
Dla II-go trym.T.potrójny(AFP,HCG,uE3)+rap.PRISCA 270 zł
PAPP-A (wg FMF) 166 zł
Wolna podjednostka HCG-beta (wg FMF) 166 zł
Inne Cena
Kariotyp, badanie cytogenetyczne 529 zł
Stan przedrzucawkowy, preeklampsja:  
sFlt-1 (rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa 1) 188 zł
PLGF łożyskowy ludzki czynnik wzrostu 188 zł
Indeks (sFlt-1/ PLGF ) 320 zł
HPV, CYTOLOGIA CENA
Cytologia ogólna (nieginekologiczna) met. LBC 110 zł
HPV DNA HR, 14 typów, 16, 18, nie 16/18 (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) 220 zł
Cytologia cienkowarstwowa (LBC) 100 zł
HPV DNA 18 typów, genotypowanie: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11,42,43,44 287 zł
HPV DNA 4 typy (niskoonkogenne), genotypowanie: 6/11, 42, 43, 44 220 zł
HPV DNA 30 typów genotypowanie:6,11,16,18, 26,31,33,35,39,40,42,43,44,45,51,52,53,54,56,58,59, 61,66,68,70,72,73,81,82,89 met.mikromacierzy 350 zł
LBC+ HPV 290 zł
LBC+ Chlamydia tr.PCR 280 zł
LBC+ HPV+ Chl.Trachomatis 390 zł
p16 i Ki67 - ekspresja białek 390 zł
HPV HR (14 genotypów) + p16 i Ki67 ekspresja białek 480 zł
PAKIETY INFEKCYJNE, POJEDYNCZE BADANIA INFEKCYJNE met.PCR z wymazu CENA
HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo 221 zł
Mycoplasma hominis – jakościowo PCR 220 zł
Mycoplasma genitalium met. PCR 170 zł
Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo 195 zł
Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) met.PCR, jakościowo 193 zł
Ureaplasma urealyticum met. PCR, jakościowo 193 zł
Panel infekcji urogenitalnych: Ch.Trachomatis, M.genitalium, U.urealyticum/parvum, HPV 342 zł
Panel infekcji urogenitalnych: Ch.Trachomatis, M.genitalium, U.urealyticum/parvum 270 zł
Panel infekcji urogenitalnych: Ch.Trachomatis, M.hominis, U.urealyticum/parvum 270 zł
Panel infekcji urogenitalnych: Ch.Trachomatis, N.gonorrhoeae 232 zł
Panel urogenitalny 6 patogenów met.PCR (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoea, Mycoplasma genitali, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyt/ Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis) 431 zł
DIAGNOSTYKA ANEMII CENA
Ferrytyna 38 zł
Transferyna 39 zł
Witamina B12 47 zł
Kwas foliowy 44 zł
Erytropoetyna 75 zł
TIBC 19 zł
Rozpuszczalny receptor transferyny 100 zł
Kwas metylomalonowy (MMA) 335 zł
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY CENA
Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h) 22 zł
Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h) 34 zł
Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 2h) 23 zł
do badań 950-958 wykonywanych w naszych Punktach Pobrań roztwór glukozy dodatkowo płatny 0 zł
Przygotowanie do badania *roztwór glukozy do badania dostarczany przez pacjenta lub płatne w PP 9 zł
Hemoglobina glikowana met. HPLC 42 zł
Hemoglobina glikowana 35 zł
Fruktozamina 56 zł
Insulina 48 zł
Insulina po obciążeniu (50 g glukozy 0,1,2) 120 zł
Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0,1,2) 120 zł
Insulina po obciążeniu (0,1) – wpisać dawkę glukozy 88 zł
Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 1, 2, 3) 154 zł
Insulina po obciążeniu (wpisać dawkę glukozy i czas pobrania) 48 zł
C-peptyd 50 zł
C-peptyd po obciążeniu (wpisać dawkę glukozy i czas pobrania) 50 zł
P/c. p. transporterowi cynku (ZnT8Ab) 330 zł
P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) 132 zł
P/c. p. dekarboksylazie kw.glutaminowego (anty-GAD) IgG - ilościowo 132 zł
Glukagon*** 276 zł
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH CENA
Parathormon (intact) 45 zł
Kalcytonina 67 zł
Osteokalcyna 67 zł
Fosfataza kwaśna 20 zł
Fosfataza zasadowa izoenzym kostny 35 zł
C-telopeptyd kolagenu typu I 198 zł
Pyrylinks D w moczu 120 zł
Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 180 zł
Witamina D metabolit 25(OH) 79 zł
Beta-Crosslaps (beta-CTX) ( ilościogo oznaczania produktów degradacji kolagenu typu I oraz pomocniczo do oceny resorpcji kostnej) 138 zł
P1NP całkowity (monitorowaeia leczenia osteoporozy u kobiet po menopauzie i pacjent z w rozpoznaną chorobą Pageta) 128 zł
INNE HORMONY I METABOLITY CENA
ACTH 50 zł
Kortyzol 45 zł
Kortyzol w DZM 45 zł
17-hydroksykortykosteroidy w DZM 110 zł
17-ketosteroidy w DZM 110 zł
Aldosteron 70 zł
Aldosteron w DZM 71 zł
Aktywność reninowa osocza 78 zł
Katecholaminy (A,NA,D) w DZM 230 zł
Metoksykatecholaminy w DZM (M, N, 3-Mt) 188 zł
Alfa1-mikoglobulina w moczu 122 zł
Alfa- 2 mikoglobulina 94 zł
Adrenalina - pobierać po min 30min odpoczynku pacjenta 111 zł
Adrenalina w DZM 110 zł
Noradrenalina - pobierać po min 30min odpoczynku pacjenta 122 zł
Noradrenalina w DZM 122 zł
Normetanefryna w DZM 100 zł
Metanefryna w DZM 100 zł
Kwas homogentyzynowy w DZM 294 zł
Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM (5-HIAA) 110 zł
Kwas wanilinomigdałowy w DZM (VMA) 166 zł
Hormon wzrostu 56 zł
IGF BP3 144 zł
IGF-1 85 zł
Gastryna 77 zł
Serotonina 77 zł
Serotonina w DZM 77 zł
Tryptaza 183 zł
Leptyna 130 zł
Nietolerancja laktozy typu dorosłego (Analiza polimorfizmu -13910C>T w genie LCT) met.PCR 280 zł
Porfiryny całkowite w moczu (uroporfiryny, korpoporfiryny, kwas deltaaminolewulinowy, porfobilinogen w porcji) 166 zł
Kwas deltaaminolewulinowy 166 zł
Porfobilinogen w DZM 166 zł
Kwas hipurowy w moczu 188 zł
Kwas homowanilinowy (HVA) w DZM 133 zł
Metabolity katecholamin (VMA, HVA, 5-HIAA) 221 zł
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH CENA
Chromogranina A (guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego) 133 zł
ROMA ( Ca 125 + HE4 + Algorytm oceny ryzyka raka jajnika) 147 zł
HE4 (jajnika) 105 zł
PSA całkowity (prostata) 35 zł
PSA panel (PSA,FPSA, wskaźnik FPSA/PSA) 72 zł
Fosfataza kwaśna sterczowa (gruczoł krokowy) 28 zł
CEA (jelito grube, żołądek, wątroba) 42 zł
AFP (wątroba) 42 zł
CA 125 (jajniki) 47 zł
CA 15-3 (piersi, jajniki) 47 zł
CA 19-9 (żołądek, trzustka, drogi żółciowe) 47 zł
TPS (jajniki, szyjka macicy) 80 zł
SCC - Ag (rak płaskonabłonkowy-szyjka macicy, głowy, szyi, przełyku, płuc, pochwy) 120 zł
CYFRA 21-1 (niedrobnokomórkowy rak płuc) 100 zł
CA 72-4 (jajniki,piersi,jelito grube) 105 zł
Beta-2-mikroglobulina (guzy w kościach) 67 zł
Alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych (gruczolak przysadki) 144 zł
BRCA1 met. PCR (piersi) 410 zł
CHEK2 met. PCR 400 zł
BRCA2 met. PCR (piersi) 390 zł
Pakiet BRCA1, BRCA2 met. biologii molekularnej 551 zł
Pakiet BRCA1, BRCA2, PALB2 met. biologii molekularnej 830 zł
S100 (skóra-czerniak, mózg-glejak wielopostaciowy) 120 zł
NSE (Neuroswoista enolaza)-drobnokomórkowy rak płuc 110 zł
HTLV I/II przeciwciała (wirus ostrej białaczki/chłoniaka) 188 zł
SEPTYNA 9 (alternatywa kolonoskopii-rak jelita grubego) 794 zł
Select MDx - płynna biopsja prostaty 1 985 zł
UKŁAD KRZEPNIĘCIA CENA
Antykoagulant toczniowy 155 zł
Czynnik krzepnięcia II, aktywność 111 zł
Czynnik krzepnięcia V, aktywność 111 zł
Czynnik krzepniecia VII, aktywność 111 zł
Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność 111 zł
Czynnik krzepnięcia IX, aktywność 111 zł
Czynnik krzepnięcia X, aktywność 111 zł
Czynnik krzepnięcia XI, aktywność 111 zł
Czynnik krzepnięcia XII, aktywność 111 zł
Czynnik krzepnięcia XIII, aktywność 133 zł
Czynnik von Willebranda- aktywność 111 zł
Czynnik von Willebranda- stężenie 100 zł
Antytrombina III, aktywność 45 zł
Białko C, aktywność 111 zł
Oporność na aktywne białko C 133 zł
Białko S wolne 111 zł
Czynnik V Leiden met.PCR 290 zł
Nadkrzepliwość wrodzona ( Czynnik V Leiden + Mutacja 20210 GA genu protrombiny) 441 zł
Nadkrzepliwość panel rozszerzony (czynnik V Leiden G1691A, mutacja G20210A genu
protrombiny, czynnik V R2 H1299R, mutacja MTHFR C677T, mutacja MTHFR A1298C, mutacja 675 (4G/5G) w genie PAI-1 (SERPINE1))
661 zł
Aktywność anty-Xa 190 zł
UKŁAD IMMUNOLOGICZNY CENA
Proteinogram 33 zł
Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA (łącznie) 78 zł
IgG 29 zł
IgM 29 zł
IgA 29 zł
IgD 122 zł
IgG1, podklasa 190 zł
IgG2, podklasa 190 zł
IgG3, podklasa 190 zł
IgG4, podklasa 177 zł
IgG1-4, zestaw podklas 497 zł
Dopełniacz, składowa C-3c 61 zł
Dopełniacz, składowa C-4 61 zł
HLA-B 27 215 zł
Alfa-1-antytrypsyna 80 zł
Alfa-1-trypsyna w kale 100 zł
Ceruloplazmina 61 zł
Haptoglobina 67 zł
C1 inhibitor, aktywność 144 zł
C1 inhibitor, stężenie 137 zł
Łańcuchy lekkie kappa 115 zł
Łańcuchy lekkie kappa w moczu 133 zł
Łańcuchy lekkie lambda 115 zł
Łańcuchy lekkie lambda w moczu 133 zł
Stosunek wolnych lekkich łańcuchów kappa/lambda w moczu 221 zł
Wolne lekkie łańcuchy kappa w surowicy 133 zł
Wolne lekkie łańcuchy lambda w surowicy 133 zł
Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) 277 zł
Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) w moczu 277 zł
Białko oligoklonalne w PMR  
Apo A1 55 zł
Apo B 71 zł
Lipoproteina Lp(a) 77 zł
Koenzym Q10 177 zł
Witamina D metabolit 25(OH) 79 zł
Aldolaza 45 zł
BADANIA Z MOCZU CENA
Mocz - badanie ogólne 13 zł
Białko w DZM 17 zł
Glukoza w DZM 17 zł
Wapń w DZM 17 zł
Fosfor nieorganiczny w DZM 17 zł
Magnez w DZM 17 zł
Mocznik w DZM 17 zł
Kreatynina w DZM 17 zł
Kwas moczowy w DZM 17 zł
Sód i potas w DZM 25 zł
Chlorki w DZM 21 zł
Białko w moczu 14 zł
Glukoza i ketony w moczu, jakościowo 14 zł
Wapń w moczu 14 zł
Fosfor nieorganiczny w moczu 14 zł
Magnez w moczu 14 zł
Mocznik w moczu 14 zł
Kreatynina w moczu 14 zł
Kwas moczowy w moczu 14 zł
Sód i potas w moczu 21 zł
Chlorki w moczu 19 zł
Amylaza w moczu 16 zł
Weryfikacja- glukoza w moczu 12 zł
Kamienie moczowe, analiza chemiczna 58 zł
INFEKCJE - BADANIA MET. PCR POBIERAMY W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM CENA
HBs antygen -test przesiewowy, w przypadku konieczności weryfikacji wyniku dorejestrowywane będzie automatycznie badanie 499 25 zł
HBs przeciwciała 37 zł
HBs antygen, test potwierdzenia *dorejestrowywane w przypadku dodatniego wyniku badania 300 80 zł
HBe antygen 48 zł
HBe przeciwciała 45 zł
HBc przeciwciała całkowite 49 zł
HBc przeciwciała IgM 49 zł
HBV met. PCR, ilościowo 650 zł
HBV met. PCR, jakościowo 198 zł
HCV przeciwciała 44 zł
HCV met. PCR, ilościowo 600 zł
HCV met. PCR, jakościowo 199 zł
HCV met. PCR, genotypowanie 550 zł
HAV przeciwciała całkowite 61 zł
HAV przeciwciała IgM 61 zł
HIV Ag/Ab (Combo)-test przesiewowy, w przypadku konieczności weryfikacji wyniku dorejestrowywane będzie automatycznie badanie 321 53 zł
HIV test potwierdzenia met. western-blot *dorejestrowywane w przypadku dodatniego wyniku badania 320 331 zł
HIV met. PCR, ilościowo 650 zł
HTLV I/II przeciwciała (wirus ostrej białaczki/chłoniaka) 188 zł
FTA 61 zł
TPHA-test potwierdzenia 61 zł
VDRL ( kiła ) 18 zł
FTA ABS 83 zł
Toksoplazmoza IgG 40 zł
Toksoplazmoza IgM 40 zł
Toksoplazmoza IgG, awidność 89 zł
Toxoplazma gondii met. PCR, jakościowo 243 zł
Różyczka (Rubella virus) IgG 40 zł
Różyczka (Rubella virus) IgM 40 zł
Różyczka (Rubella virus) IgG awidność 177 zł
CMV (Cytomegalovirus) IgG 42 zł
CMV (Cytomegalovirus) IgM 42 zł
CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność 72 zł
CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo 386 zł
CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo 231 zł
CMV DNA w moczu 177 zł
HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo 50 zł
HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo 50 zł
HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo 221 zł
Mononukleoza zakaźna, jakościowo 34 zł
EBV (Epstein-Barr virus) IgG 56 zł
EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo 420 zł
EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo 262 zł
EBV (Epstein-Barr virus) IgG EBNA 88 zł
EBV (Epstein-Barr virus) IgG EA 88 zł
EBV (Epstein-Barr virus) IgG, IgM profil (awidność EBV CA IgG,EBV CA IgG,EBV CA IgM,EBV EA IgG,EBNA IgG) 132 zł
Mycoplasma pneumoniae IgG 50 zł
Mycoplasma pneumoniae IgM 50 zł
Mycoplasma pneumoniae IgA 78 zł
Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo 190 zł
Mycoplasma genitalium met. PCR 184 zł
Chlamydia pneumoniae IgG 67 zł
Chlamydia pneumoniae IgM 67 zł
Chlamydia pneumoniae IgA 67 zł
Chlamydia pneumoniae met. PCR, jakościowo 160 zł
Chlamydia trachomatis IgG 50 zł
Chlamydia trachomatis IgM 50 zł
Chlamydia trachomatis IgA 56 zł
Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo 195 zł
Ureaplasma urealyticum met. PCR, jakościowo 193 zł
Helicobacter pylori, test oddechowy-*pobranie lab centralne 310 zł
Helicobacter pylori- jakościowo 34 zł
Helicobacter pylori IgG 45 zł
Helicobacter pylori IgA 53 zł
Helicobacter pylori w kale 42 zł
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG 67 zł
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM 67 zł
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA 67 zł
Pneumocystis carinii IgG +IgM met. IIF 189 zł
Grypa typ A IgG 131 zł
Grypa typ A IgM 131 zł
Grypa typ B IgG 131 zł
Grypa typ B IgM 131 zł
Grypa typ A i B antygeny 67 zł
Grypa typ AH1N1 met. Real-Time PCR – jakościowo 275 zł
Paragrypa typ 1-4 IgG 142 zł
Paragrypa typ 1-4 IgM 142 zł
Odra (Morbilli virus) IgG 72 zł
Odra (Morbilli virus) IgM / 72 zł
Ospa (Varicella zoster virus) IgG 105 zł
Ospa (Varicella zoster virus) IgM 105 zł
Świnka (Myxovirus parotitis) IgG 70 zł
Świnka (Myxovirus parotitis) IgM 70 zł
Malaria, jakościowo 111 zł
Hantavirus IgM, met.ELISA 111 zł
Hantavirus IgG, met.ELISA 111 zł
Borelioza IgG 45 zł
Borelioza IgM 45 zł
Borelioza IgG met. Western-blot 126 zł
Borelioza IgM met. Western-blot 126 zł
Borrelia burgdorferii met. PCR, jakościowo 187 zł
Borelioza - Ocena subpopulacji komórek NK CD57 243 zł
Borrelia burgdorferii met. PCR, jakościowo – badanie kleszcza 178 zł
Borrelia burgdorferi – rozbicie krążących kompleksów immunologicznych (KKI) western-blot IgM IgG 441 zł
TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgM met.ELISA 120 zł
TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgG met. ELISA 120 zł
Anaplasma phagocytophilum IgG met. IIF 166 zł
Anaplasma phagocytophilum Igm met. IIF 166 zł
Babesia microti IgG met. IIF 180 zł
Babesia microti IgM met. IIF 180 zł
Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgG met. IIF 182 zł
Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgM met. IIF 182 zł
Panel infekcji odkleszczowych met. PCR (Borrelia burgdorferi, Babesia divergens, Bartonella henselae, Anaplasma phagocytophilum) 667 zł
Panel infekcji odkleszczowych (TBEV, B.burgdorferi, Aphagocytophillum, E.chaffeensis,Emuris) met. PCR 353 zł
Bruceloza IgG 55 zł
Bruceloza IgM 55 zł
Listeria monocytogenes, IgG met.IIF 111 zł
Yersinia spp. IgG, IgM, IgA (łącznie) 221 zł
Yersinia enterocolitica IgG 120 zł
Yersinia enterocolitica IgM 120 zł
Yersinia enterocolitica IgA 120 zł
Salmonella IgG, IgM, IgA 221 zł
Parvovirus B19 IgG, IgM met.ELISA 182 zł
RSV (Respiratory syncytial virus), IgG met. IIF 80 zł
RSV (Respiratory syncytial virus), IgM met. IIF 80 zł
Tężec (Clostridium tetanii) IgG 221 zł
Toksokaroza (Toxocara canis) IgG 94 zł
Giardia lamblia IgM i IgG 160 zł
Cryptococcus neoformans - antygen krążący, jakościowo 166 zł
Candida- Antygen krążący 182 zł
Aspergillus- Antygen krążący 166 zł
Włośnica (Trichinella spiralis) IgG 215 zł
Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG 110 zł
Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. Western-blot 390 zł
Tasiemiec IgG, met.ELISA (Cestoza) 67 zł
P/c. p. gliście ludzkiej IgG (Ascaris lumbricoides hominis) 56 zł
Nużyca, demodekoza 75 zł
Legioneloza ( Legionella pneumophila) IgG, IgM, IgA 580 zł
Legionella pneumophila, antygen w moczu 199 zł
Quantiferon TB, test IGRA 331 zł
Clostridium difficile, toksyna A/B w kale 105 zł
Clostridium difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale 130 zł
Candida, identyfikacja 3 gatunków: C. albicans, C. glabrata, C. krusei met. PCR 500 zł
Tularemia (Francisella tularensis) IgA, IgG, IgM, met. ELISA 273 zł
Koronawirus SARS-CoV2, przeciwciała IgG, ilościowo
139 zł
Koronawirus SARS-CoV2, odpowiedź komórkowa, T-SPOT 630 zł
Koronawirus SARS-CoV2, przeciwciała IgM, półilościowo 119 zł
Koronawirus SARS-CoV2, przeciwciała IgG i IgM, półilościowo 200 zł
Koronawirus SARS-CoV2, przeciwciała IgG i IgM, test immunochromatograficzny 99 zł
Koronawirus SARS-CoV2, przeciwciała  total IgG,M, test przesiewowy (Roche) - bez podziału na klasy 99 zł
Koronawirus SARS-CoV2, antygen, test jakościowy 119 zł
INFEKCJE/MEDYCYNA PODRÓŻY - MATERIAŁ POBIERANY DO BADAŃ OD PON. DO CZW. CENA
Toksokaroza (Toxocara spp.) IgG, met. Western Blot 400 zł
Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy IgG matki i dziecka, met. Western Blot 420 zł
Toksoplazmoza wrodzona, profil porónawczy IgM matki i dziecka, met. Western Blot 420 zł
Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy IgA matki i dziecka, met. Western Blot 420 zł
Bąblowica (Echinococcus multilocularis), IgG met. Western Blot 400 zł
Babesia spp. parazytemia, badanie mikroskopowe krwi. 165 zł
Filarioza badanie mikroskopowe krwi 190 zł
Wirus Denga IgG, met ELISA 165 zł
Wirus Denga IgM, met ELISA 165 zł
Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgG, met. ELISA 250 zł
Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgM, met. ELISA 250 zł
Włośnica (Trichinella spiralis) IgG, met. Western Blot 400 zł
Schistosomoza IgG, met. Western Blot 400 zł
Leiszmanioza trzewna (Leishmania spp.) IgG, met. Western Blot 400 zł
Kał w kierunku pasożytów rodzimych (WCMP) 150 zł
Kał, hodowla w kierunku nicieni (Strongyloides, Ancylostoma, Necator) 150 zł
Kał - pasożyty tropikalne 190 zł
Rodzaj pasożyta w materiale biologicznym 180 zł
Pasożyty tropikalne w moczu 199 zł
Kryptosporydioza (Cryptosporidium spp.) oocysty w kale 150 zł
FIBROTEST/ FIBROMAX - MATERIAŁ POBIERANY TYLKO W LABORATORIUM CENTRALNYM CENA
FibroTest- badania 150 zł
FibroTest- raport 685 zł
FibroMax- badania 172 zł
FibroMax- raport 866 zł
MONITOROWANIE LEKÓW CENA
Lit, ilościowo 39 zł
Karbamazepina, ilościowo 61 zł
Kwas walproinowy, ilościowo 61 zł
Fenytoina, ilościowo 89 zł
Fenobarbital, ilościowo 67 zł
Digoksyna, ilościowo 67 zł
Paracetamol, ilościowo 67 zł
Teofilina, ilościowo 66 zł
Cyklosporyna A, ilościowo 166 zł
Takrolimus, ilościowo 221 zł
Tioguanina we krwi, ilościowo 291 zł
TOKSYKOLOGIA - ŚRODKI UZALEŻNIAJĄCE CENA
Metamfetamina w moczu, jakościowo 34 zł
Kokaina w moczu, jakościowo 34 zł
Morfina w moczu, jakościowo 34 zł
Metadon w moczu, jakościowo 34 zł
Trójcykliczne antydepresanty w moczu, jakościwo 34 zł
Benzodiazepiny w moczu, jakościowo 34 zł
Barbiturany w moczu, jakościwo 34 zł
Amfetamina w moczu, jakościowo 34 zł
Ecstasy w moczu, jakościowo 34 zł
Marihuana w moczu, jakościowo 34 zł
TOKSYKOLOGIA-METALE – specjalne probówki – system zamknięty CENA
Cynk w moczu, ilościowo 67 zł
Cynk, ilościowo 67 zł
Miedź, ilościowo 61 zł
Miedź w moczu, ilościowo 78 zł
Ołów we krwi, ilościowo 67 zł
Ołów w moczu, ilościowo 78 zł
Kadm we krwi, ilościowo 70 zł
Kadm w moczu, ilościowo 80 zł
Arsen 158 zł
Rtęć we krwi 174 zł
Rtęć w moczu, ilościowo 174 zł
Selen, ilościowo w surowicy 110 zł
Jod, ilościowo 290 zł
Jod w DZM 303 zł
Chrom w moczu 168 zł
Chrom 140 zł
Nikiel 140 zł
Fluor 294 zł
Aluminium (glin) w surowicy 144 zł
Mangan we krwi 125 zł
Tytan w surowicy 133 zł
Kobalt 150 zł
Metale (Nikiel, Kobalt, Chrom, Mangan, Tytan, Aluminium) 441 zł
AUTOIMMUNOLOGIA CENA
PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy (obecność PPJ) – zalecane badanie nr 3280 z mianem!!! 67 zł
PPJ (ANA2) met. IIF, DID ENA screening – typ świecenia, miano oraz swoistość 100 zł
PPJ (ANA3) met. Immunoblot (15 antygenów)-identyfikacja przeciwciał przeciwjądrowych (RNP/Sm,Sm,SS-A,Ro-52,SS-B,Scl-70,PM-Scl100,Jo1,Centromer B, PCNA,dsDNA,nukleosomy, histony,rybosomalne białko P,AMA-M2) 144 zł
PPJ (ANA4) met.IIF i immunoblot (15 antygenów)-GOLD STANDARD-typ śwecenia i miano antygeny jak ANA3 160 zł
PPJ (ANA5) met.IIF i immunoblot ENA (7 antygenów: nRNP/Sm,Sm,SS-A,Ro-52,SS-B,Scl-70,Jo-1),miano 133 zł
PPJ (ANA6) met. Immunoblot ENA (7 antygenów: nRNP/Sm,Sm,SS-A,Ro-52,SS-B,Scl-70,Jo-1),jakosciowo 111 zł
PPJ (ANA7) met. ELISA (9 antygenów: nRNP/Sm,SS-A,SS-B,Scl-70,Jo-1,PCNA,PM-SCL,Rybosomalne białko P, Sm),jakosciowo 78 zł
PPJ (ANA9) met.IIF,typ świecenia, miano (badanie 600+miano świecenia)-dawne nasze ANA1,5 67 zł
Panel autoprzeciwciał (ch.tk.łącznej, vasculittis, ch.autoimmunologiczne wątroby) met.BLOT 18 zł
PPJ SES (SES-ANA) met.IIF 72 zł
PPJ, antygeny rozpuszczalne (ENA) met.immunoblot (nRNP/Sm, Sm, SS-A,Ro-52, SS-B, Scl-70, Jo-1) 177 zł
PPJ anty-SS-B (La) met. ELISA 67 zł
PPJ anty-SS-A (Ro) met. ELISA 67 zł
PPJ przeciw centromerom (ACA) met. ELISA 94 zł
PPJ anty-Jo-1 met. ELISA 94 zł
PPJ anty-Scl-70 met. ELISA 89 zł
PPJ anty-Sm met. ELISA 78 zł
PPJ przeciw histonom met. ELISA 78 zł
P/c. przeciwjądrowe ANA, AMA, ASMA met.IIF 111 zł
P/c. p. dsDNA met. IIF 63 zł
P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF 100 zł
PPJ panel Myositit met. Immunoblot (Mi-2,Ku,PM-Scl 100,PM-Scl 75,Jo-1,SRP,pl-7,pl-12,EJ,OJ,Ro-52) 263 zł
PPJ panel sklerodermia met. Immunoblot (Scl-70,CENP A, CENP B,RNA Pol III 11 kDa,RNA Pol III 155 kDa,fibrylarna,NOR-90,Th/To,PM-Scl 100,PM-Scl-75,Ku,PDGFR,Ro-52) 243 zł
P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF 70 zł
P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF 78 zł
P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF 70 zł
P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF 70 zł
P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF 70 zł
P/c. p.antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1)met.immunobloting 154 zł
Panel wątrobowy pełny (ANA2, AMA, ASMA, anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF, DID 155 zł
Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY ( anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. Immunobloting 143 zł
Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF 133 zł
Panel wątrobowy (AMA, LKM-1) met. IIF 111 zł
Panel celiakia IgA(DGP IgA, tTG IgA) met.BLOT 150 zł
Panel celiakia IgG(DGP IgG, tTG IgG) met.BLOT 150 zł
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF 89 zł
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF 89 zł
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF 150 zł
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF 80 zł
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF 80 zł
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF 152 zł
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF 132 zł
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF 132 zł
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 216 zł
P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF 80 zł
P/c. p. retikulinie w kl. IgG met. IIF 80 zł
P/c. p. retikulinie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF) 150 zł
P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA 90 zł
P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG met. ELISA 90 zł
P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG i IgA met. ELISA 170 zł
P/c. p. deamidowanej gliadynie (DGP) IgA met. ELISA 95 zł
P/c. p. deamidowanej gliadynie (DGP) IgG met. ELISA 95 zł
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA 57 zł
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA 57 zł
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 105 zł
P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA 90 zł
P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA 90 zł
P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 175 zł
P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA 72 zł
P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA 72 zł
P/c. p. protrombinie w kl. IgG i gM (łącznie) met. ELISA 138 zł
P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgM met. ELISA 78 zł
P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 133 zł
P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 199 zł
Antykoagulant toczniowy 155 zł
P/c. p. antygenom jajnika met. IIF 154 zł
P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF 105 zł
P/c. p. plemnikom met. IIF 99 zł
P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK) met.RIA 298 zł
P/c. przeciwko titinie 231 zł
P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF 110 zł
P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-ACHR) met. RIA 165 zł
P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF 99 zł
P/c. p. czynnikowi wew. Castle'a i p. kom. okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF 121 zł
P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GMB) met. IIF 121 zł
P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF 99 zł
P/c. p. wyspom trzust., kom. zewnątrzwydzielniczym trzust. i kom. kubkowatym jelit met. IIF 121 zł
Panel jelitowy (p/c. p. kom. zewnątrzwydziel. trzustki i kom. kubk. jelit, ASCA, ANCA) met. IIF 221 zł
P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF 84 zł
P/c. p. korze nadnerczy met. IIF 116 zł
Autoimmunologiczne zapalenie mózgu, panel przeciwciał IIF (Anty-NMDA, anty-GABA, anty-AMPA R1, anty-AMPA-R2, przeciw podjednostkom kanałów potasowych bramkowanych napięciem (VGKC) – anty-CASPR2 i anty-LGI-1 665 zł
P/c. przeciw akwaporynie 4 met. IIF 198 zł
P/c. p. keratynie (AKA) met. IIF 111 zł
Badania tkankowe 133 zł
P/c. p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid met. IIF 133 zł
P/c. BMZ (badanie na splice skóry) met. IIF 111 zł
Badanie w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) met. IIF 111 zł
P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgG 225 zł
P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgM 225 zł
Profil reumatyczny IgG met. IIF (Varicella, Grypa A(H1N1), Grypa A(H3N3), Grypa B, Yersinia, Toxoplasma, B affzelii, B burgdorferi, B garinii, Chlamydia) 331 zł
P/c. p. insulinie met. ELISA 220 zł
USTALENIE OJCOSTWA ORAZ DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH MET. PCR – MATERIAŁ POBIERAMY OD PON.DO CZW. CENA
Test DNA na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, 2 osoby 1000 zł
Test DNA na ojcostwo  i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne - dodatkowa osoba 550 zł
Test DNA na ojcostwo  i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, 3 osoby 1300 zł
Niepłodność męska, azoospermia, oligoospermia (badanie regionu AZF) 525 zł
Apo E genotyp. ocena skł. do wyst. Alzheimera/dzie. skł. do miaz. met. PCR 390 zł
Hemochromatoza met. PCR 750 zł
Mukowiscydoza (gen CFTR - mutacja F508del) 330 zł
Zespół Gilberta 275 zł
HLA-B 27 215 zł
Zespół łamliwego chromosomu X - prescreening (badanie regionu zawierającego powtórzenia CGG w genie FMR1) 450 zł
Polimorfizm R2 genu czynnika V (badanie uzupełniające przy dodatnim Czynniku V Leiden(bad.239)) 221 zł
Nadkrzepliwość panel rozszerzony (czynnik V Leiden G1691A, mutacja G20210A genu protrombiny, czynnik V R2 H1299R, mutacja MTHFR C677T, mutacja MTHFR A1298C, mutacja 675 (4G/5G) w genie PAI-1 (SERPINE1)) 661 zł
Mutacje w genie CYP1B1 (Genetyczna predyspozycja wielonarządowa do nowotworów: piersi, jelita grubego, pęcherza moczowego, płuca, krtani - analiza mutacji genu CYP1B1 (142G/G, 355T/T, 4326C/C )) 331 zł
Fruktozemia wrodzona- mutacje A150P i A175D w genie ALDOB -met. PCR 276 zł
Polimorfizm4g/5g w genie PAI-1 (SERPINE1) 276 zł
Nietolerancja laktozy typu dorosłego (Analiza polimorfizmu -13910C>T w genie LCT) met.PCR 280 zł
NOD2 - badanie wariantów genetycznych związanych z predyspozycją do choroby Leśniowskiego-Crohna 541 zł
APC – podstawowe badanie mutacji związanych z rodzinną polipowatością jelita grubego 541 zł
TP53 badanie mutacji germinalnych w genie TP53 651 zł
CDKN2A – badanie mutacji genu CDKN2A 672 zł
Choroba Niemanna-Picka typ A/B (gen SMPD1 - cały) 990 zł
Diagnostyka genetycznie uwarunkowanej policytemii, trombocytemii i mielofibrozy (JAK2) 368 zł
Łuszczyca (HLA-Cw6) 386 zł
Zespół Retta 662 zł
Termolabilny wariant MTHFR 309 zł
Mutacja 20210 G-A genu protrombiny 263 zł
Czynnik V Leiden 290 zł
Nadkrzepliwość wrodzona ( Czynnik V Leiden + Mutacja 20210 GA genu protrombiny) 441 zł
ALERGOLOGIA CENA
IgE całkowite 36 zł
Eozynofilia bezwzględna (manualnie) 28 zł
Diaminooksydaza (DAO) aktywność 276 zł
Histamina 263 zł
Panel alergenów mieszanych BIOCHECK (20 alergenów) 182 zł
Panel alergenów pokarmowych BIOCHECK (20 alergenów) 182 zł
Panel alergenów oddechowych BIOCHECK (20 alergenów) 182 zł
Panel alergenów – mieszany EUROLINE (28 alergenów) 200 zł
Panel alergenów pokarmowych EUROLINE (21 alergenów) 199 zł
Panel alergenów oddechowych EUROLINE (21 alergenów) 199 zł
Panel oddechowy III (10 alergenów) 135 zł
Panel pokarmowy IV (10 alergenów) 135 zł
Panel pokarmowy III (10 alergenów) 135 zł
Panel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów) 110 zł
Panel oddechowy, trawy, chwasty (10 alergenów) 110 zł
Panel oddechowy, drzewa (10 alergenów) 110 zł
Panel oddechowy, zwierzęta (10 alergenów) 110 zł
Panel atopowy (20 alergenów) 190 zł
Panel pokarmowy, mąka i mięso (10 alergenów) 111 zł
Panel pokarmowy, nabiał i orzechy (10 alergenów) 111 zł
Panel pokarmowy, owoce (10 alergenów) 111 zł
Panel pokarmowy, warzywa (10 alergenów) 111 zł
Panel mleko krowie plus gluten 122 zł
IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych 60 zł
IgE sp. TP9 - mieszanka drzew 60 zł
IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów 60 zł
IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni 60 zł
IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza 60 zł
IgE sp. EP71 - mieszanka pierza 60 zł
IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków 60 zł
IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych 60 zł
IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca) 60 zł
IgE sp. GP3 mieszanka traw 3 60 zł
Panel atopowy- 30 alergenów 276 zł
Panel - jady owadów (Pszczoła,Osa,Szerszeń,Komar,Meszka) 111 zł
IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus 42 zł
IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae 42 zł
IgE sp. D70 - Acarus siro 42 zł
IgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructor 42 zł
IgE sp. D72 - Tyrophagus putescientiae 42 zł
IgE sp. E7 - odchody gołębia 42 zł
IgE sp. H2 - mieszanka kurzu domowego (Hollister Sten) 42 zł
IgE sp. I6 - karaluch – prusak 42 zł
IgE sp. odchody kanarka 42 zł
IgE sp. E1 - sierść kota 42 zł
IgE sp. E2 - sierść psa 42 zł
IgE sp. E3 - sierść konia 42 zł
IgE sp. E201 - pióra kanarka 42 zł
IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi) 42 zł
IgE sp. E78 - pióra papużki falistej 42 zł
IgE sp. E86 - pióra kaczki 42 zł
IgE sp. E84 - naskórek chomika 42 zł
IgE sp. E82 - naskórek królika 42 zł
IgE sp. E81 - naskórek owcy 42 zł
IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej 42 zł
IgE sp. E5 łupież psa 42 zł
IgE sp. G3 - kupkówka pospolita 42 zł
IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa 42 zł
IgE sp. G6 - tymotka łąkowa 42 zł
IgE sp. G12 - żyto (pyłki) 42 zł
IgE sp. T3 – brzoza 42 zł
IgE sp. T4 - leszczyna 42 zł
IgE sp. T2 – olcha 42 zł
IgE sp. T14 - topola 42 zł
IgE sp. T12 – wierzba 42 zł
IgE sp. W9 - babka lancetowata 42 zł
IgE sp. W6 - bylica pospolita 42 zł
IgE sp. W10 - komosa biała 42 zł
IgE sp. M6 - Alternaria tenuis 42 zł
IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus 42 zł
IgE sp. M5 - Candida albicans 42 zł
IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum 42 zł
IgE sp. M4 - Mucor racemosus 42 zł
IgE sp. M1 - Penicillium notatum 42 zł
IgE sp. F1 - białko jajka 42 zł
IgE sp. F245 - jajko całe 42 zł
IgE sp. F75 - żółtko jajka 42 zł
IgE sp. F76 - alfa laktoalbumina 42 zł
IgE sp. F77 - beta laktoglobulina 42 zł
IgE sp. F78 - kazeina 42 zł
IgE sp. F2 - mleko krowie 42 zł
IgE sp. F81 - ser cheddar 42 zł
IgE sp. F360 jogurt 42 zł
IgE sp. F79 - gluten (gliadyna) 42 zł
IgE sp. F11 – gryka 42 zł
IgE sp. F6 - jęczmień 42 zł
IgE sp. F8 – kukurydza 42 zł
IgE sp. F4 – pszenica 42 zł
IgE sp. F9 - ryż 42 zł
IgE sp. F14 – soja 42 zł
IgE sp. F5 - żyto 42 zł
IgE sp. F88 - baranina 42 zł
IgE sp. F284 – indyk 42 zł
IgE sp. F83 – kurczak 42 zł
IgE sp. F26 - wieprzowina 42 zł
IgE sp. F27 – wołowina 42 zł
IgE sp. F3 - dorsz 42 zł
IgE sp. F40 – tuńczyk 42 zł
IgE sp. F24 krewetka 42 zł
IgE sp. F15 - fasola 42 zł
IgE sp. F12 – groch 42 zł
IgE sp. F31 – marchew 42 zł
IgE sp. F244 - ogórek 42 zł
IgE sp. F86 – pietruszka 42 zł
IgE sp. F25 - pomidor 42 zł
IgE sp. F85 – seler 42 zł
IgE sp. F35 - ziemniak 42 zł
IgE sp. F48 – cebula 42 zł
IgE sp. F92 - banan 42 zł
IgE sp. F94 – gruszka 42 zł
IgE sp. F49 - jabłko 42 zł
IgE sp. F84 – kiwi 42 zł
IgE sp. F33 – pomarańcza 42 zł
IgE sp. F44 - truskawka 42 zł
IgE sp. F237 morela 42 zł
IgE sp. F259 winogrona 42 zł
IgE sp. F105 – czekolada 42 zł
IgE sp. F93 – kakao 42 zł
IgE sp. F221 – kawa 42 zł
IgE sp. F403 - drożdże browarnicze 42 zł
IgE sp. F89 - musztarda 42 zł
IgE sp. F277 - koperek 42 zł
IgE sp. F280 - pieprz czarny 42 zł
IgE sp. F17 - orzech leszczyny 42 zł
IgE sp. F256 - orzech włoski 42 zł
IgE sp. F13 - orzech ziemny 42 zł
IgE sp. F20 migdały 42 zł
IgE sp. I3 - jad osy 42 zł
IgE sp. I1 - jad pszczoły 42 zł
IgE sp. I5 - jad szerszenia europejskiego 42 zł
IgE sp. I71 - jad komara 42 zł
IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa) 42 zł
IgE sp. O1 - bawełna 42 zł
IgE sp. K20 – wełna 42 zł
IgE sp. K82 – latex 42 zł
IgE sp. K74 jedwab 42 zł
IgE sp. K80 formaldehyd 42 zł
IgE sp. C204 - amoxycylina 42 zł
IgE sp. P1 - glista ludzka 42 zł
IgE sp. B312 Laktoza 165 zł
ALERGIA POKARMOWA IgG-ZALEŻNA (TYPU III) CENA
IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG 368 zł
IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG4 368 zł
IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG 545 zł
IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG4 546 zł
IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG 993 zł
IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG4 993 zł
IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG 1 710 zł
IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG4 1 710 zł
ImuPro SCREEN+ (44 alergeny) 640 zł
ImuPro BASIC (90 alergenów) 1 160 zł
ImuPro COMPLETE (270 alergenów) 2 150 zł
ISAC test, panel alergenów 1 760 zł
Panel alergenów molekularnych (280 komponent) -ALEX 1 499 zł
FTO – mutacja w genie otyłości met. PCR 221 zł
Geno Diag Dieta- geny metabolizmu i otyłości 905 zł
Geno Diag Dieta- geny metabolizmu (dozlecane do 3890) 849 zł
GENOdiagDIETA - geny nietolerancji pokarmowych 1 030 zł
GENOdiagDIETA - geny metabolizmu witamin i antyoksydantów 970 zł
GENOdiagDIETA - pełny profil nutrigenetyczny 2 210 zł
Omega Test (profil kwasów tłuszczowych: Omega 3, Omega 6,
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe, Nasycone kwasy tłuszczowe,
Tłuszcze TRANS)
551 zł
   
MIKROBIOLOGIA CENA
Wymaz z gardła / migdałków w kierunku Streptococcus pyogenes i paciorkowców beta-hemolizujących grupy A,C i G (bad. bakteriologiczne) 50 zł
Wymaz z nosa

50 zł

Wymaz z nosogardzieli 50 zł
Wymaz z jamy ustnej 50 zł
Wymaz z języka 50 zł
Wymaz z dziąseł 50 zł
Wymaz z zębodołu 50 zł
Wymaz z gardła rozszerzony 50 zł
Wymaz z krtani50 50 zł
Wymaz z ucha prawego 50 zł
Wymaz z ucha lewego 50 zł
Wymaz z worka spojówkowego OP 50 zł
Wymaz z worka spojówkowego OL 50 zł
Wymaz z przełyku 50 zł
Wymaz ze zmian skórnych 50 zł
Wymaz z pępka 50 zł
Wymaz z czyraków 50 zł
Wymaz z owrzodzenia 50 zł
Wymaz ze stopy cukrzycowej 50 zł
Wymaz z przetoki 50 zł
Posiew z odleżyny 50 zł
Wymaz ze skóry 50 zł
Wymaz z pachwiny 50 zł
Wymaz z ujścia cewki moczowej 50 zł
Wymaz z cewki moczowej 50 zł
Wymaz spod napletka 50 zł
Wymaz z warg sromowych 50 zł
Wymaz z pochwy 50 zł
Wymaz z kanału szyjki macicy 50 zł
Wymaz z prącia 50 zł
Wymaz z okolicy odbytu 50 zł
Wymaz z odbytu 50 zł
Mocz posiew 50 zł
Kał posiew 50 zł
Plwocina posiew 50 zł
Nasienie posiew 50 zł
Wydzielina z dróg oddechowych 50 zł
Inny materiał posiew 50 zł
Wymaz z przedsionka pochwy w kierunku GBS 40 zł
Wymaz na nosicielstwo MRSA (bad. bakter.) 40 zł
Krew pediatryczna posiew (bad. bakter.)-tylko dla kontrah. 100 zł
Krew pediatryczna posiew (bad. bakter.)-tylko dla kontrah. 100 zł
Krew posiew (bad. bakter.)-tylko dla kontrah. 100 zł
Krew posiew beztlenowy (bad. bakter.)-tylko dla kontrah. 100 zł
Wymaz z rany tlenowo+beztlenowo (bad.bakt.)-tylko dla kontrah. 111 zł
Antybiogram (każdy szczep bakterii patogennych) w cenie badania
MYKOLOGIA CENA
Wymaz z gardła (badanie mykol.) 56 zł
Wymaz z nosa (badanie mykol.) 56 zł
Wymaz z nosogardzieli (badanie mykol.) 56 zł
Wymaz z jamy ustnej (badanie mykol.) 56 zł
Wymaz z języka (badanie mykol.) 56 zł
Wymaz z dziąseł (badanie mykol.) 56 zł
Wymaz z zębodołu (badanie mykol.) 56 zł
Wymaz z migdałków (badanie mykol.) 56 zł
Wymaz z krtani (badanie mykol.) 56 zł
Wymaz z ucha prawego (badanie mykol.) 56 zł
Wymaz z ucha lewego (badanie mykol.) 56 zł
Wymaz z worka spojówkowego OP (badanie mykol.) 56 zł
Wymaz z worka spojówkowego OL (badanie mykol.) 56 zł
Wymaz ze zmian skórnych (badanie mykol.) 56 zł
Wymaz z pępka (badanie mykol.) 56 zł
Wymaz z rany (badanie mykol.) 56 zł
Wymaz z czyraków (badanie mykol.) 56 zł
Wymaz z owrzodzenia (badanie mykol.) 56 zł
Wymaz ze stopy cukrzycowej (badanie mykol.) 56 zł
Wymaz z przetoki (badanie mykol.) 56 zł
Wymaz z ujścia cewki moczowej (badanie mykol.) 56 zł
Wymaz z cewki moczowej (badanie mykol.) 56 zł
Wymaz spod napletka (badanie mykol.) 56 zł
Wymaz z warg sromowych (badanie mykol.) 56 zł
Wymaz z przedsionka pochwy (badanie mykol.) 56 zł
Wymaz z pochwy (badanie mykol.) 56 zł
Wymaz z kanału szyjki macicy (badanie mykol.) 56 zł
Wymaz z prącia (badanie mykol.) 56 zł
Wymaz z okolicy odbytu (badanie mykol.) 56 zł
Wymaz z odbytu (badanie mykol.) 56 zł
Mocz posiew (badanie mykol.) 56 zł
Kał posiew ( badanie mykol.) 56 zł
Nasienie posiew (badanie mykol.) 56 zł
Inny materiał (badanie mykol.) 56 zł
Paznokcie rąk (badanie mykol.) 56 zł
Paznokcie stóp (badanie mykol.) 56 zł
Naskórek dłoni (badanie mykol.) 56 zł
Naskórek stóp (badanie mykol.) 56 zł
Materiał z wałów paznokciowych w kierunku grzybów drożdżopodobnych 75 zł
Mykogram w cenie badania
POBRANIE MATERIAŁU CENA
Usługa – pobranie materiału 9 zł
Usługa – pobranie materiału u dzieci 10 zł
Karta Stałego klienta (duplikat) 11 zł
Transport materiału w suchym lodzie 130 zł
W Medyk Centrum materiał do badań pobierany jest od dzieci powyżej 7. roku życia oraz dorosłych.

Podane ceny usług medycznych są publikowane tylko w celach informacyjnych i nie stanowią oferty handlowej wg. art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Podane ceny mogą ulec zmianie. Medyk-Centrum zastrzega sobie prawo do zmian.

Cenniki
cennik poradnie
cennik szpital
cennik medycyna estetyczna