Witamy w MEDYK CENTRUM...

Cennik badań laboratoryjnych

BADANIE NASIENIA
CENA
Komputerowe badanie nasienia 200 zł
Fragmentacja DNA plemników 350 zł
Test Postkoitalny 100 zł
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE
CENA
Mocz - badanie ogólne 13 zł
OB 9 zł
Morfologia krwi (podstawowa / pełna 5diff) 13 / 14 zł
Rozmaz krwi (manualnie) 14 zł
PT (INR) 12 zł
APTT – czas krzepnięcia 12 zł
Fibrynogen 17 zł
D-dimery, ilościowo 47 zł
Glukoza 11 zł
Elektrolity (Na, K) 20 zł
Sód 10 zł
Potas 10 zł
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) 34 zł
Cholesterol całkowity 11 zł
Cholesterol HDL ( dobry ) 11 zł
Cholesterol LDL met, bezpośrednią ( zły ) - LDL w cenie lipidogramu za darmo 19 zł
Trójglicerydy 11 zł
Próby wątrobowe (ALT, ASP, ALP, GGTP, bil. cał.) 49 zł
ALT 11 zł
AST 11 zł
Fosfataza zasadowa ( alkaliczna ) 12 zł
Bilirubina całkowita 11 zł
Bilirubina wolna (pośrednia) 21 zł
GGTP 12 zł
Cholinoesteraza 19 zł
Dehydrogenaza mleczanowa ( na węzły chłonne) 15 zł
Lipaza 18 zł
Amylaza (diastaza) 13 zł
Mocznik 11 zł
Kreatynina+eGFR 11 zł
Klirens kreatyniny 16 zł
Cystatyna C 89 zł
Kwas moczowy 12 zł
Białko całkowite 12 zł
Albumina 13 zł
Proteinogram 32 zł
Żelazo (Fe) 12 zł
Ferrytyna 33 zł
Wapń całkowity (Ca) 12 zł
Chlorki (Cl) 16 zł
Fosfor nieorganiczny ( PO4) 12 zł
Magnez 12 zł
Gazometria podstawowa (pH, pCO2, pO2) 32 zł
Osmolalność surowicy – wyliczane 32 zł
Osmolalność moczu 32 zł
Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo 63 zł
Wodorowęglany (HCO3) w surowicy, ilościowo 42 zł
Bardzo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe VLCFA 473 zł
BADANIA WITAMIN CENA
Witamina B12 44 zł
Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 157 zł
Witamina D metabolit 25(OH) 75 zł
Witamina B3 (Niacyna) 210 zł
Witamina C (Kwas askorbinowy) 189 zł
Witamina A (Retinol) 126 zł
Witamina B1 (Tiamina) 158 zł
Witamina B2 (Ryboflawina) 158 zł
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) 210 zł
Witamina B6 (Pirydoksyna) 158 zł
Witamina H (Biotyna) 189 zł
Witamina K1 158 zł
Witamina E w surowicy 147 zł
BADANIA KAŁU CENA
Kał - badanie ogólne (barwa, konsystencja, woń, pH+resztki pokarmowe) 37 zł
Kał - resztki pokarmowe 26 zł
Kał - pasożyty (1 ozn.) 26 zł
Kał - G. lamblia met. ELISA 38 zł
Kał - krew utajona (bez diety) 27 zł
Kał - rota i adenowirusy 47 zł
Kał - norowirusy 53 zł
Helicobacter pylori w kale 40 zł
Elastaza trzustkowa w kale 180 zł
Kalprotektyna w kale met.ELISA 180 zł
Laktoferyna w kale met.ELISA 192 zł
M2-PK w kale met.ELISA 300 zł
Clostridium difficile, toksyna A/B w kale 105 zł
Clostridium difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale 145 zł
KyberKompakt, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału 565 zł
KyberKompaktPRO 819 zł
Zonulina 410 zł
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH CENA
CRP, ilościowo ( białko ostrej fazy, stan zapalny) 21 zł
Prokalcytonina, ilościowo 120 zł
ASO, ilościowo 21 zł
ASO, jakościowo 21 zł
RF, ilościowo 21 zł
RF, jakościowo 19 zł
Odczyn Waalera-Rosego 21 zł
Anty-CCP 75 zł
HLA-B 27 205 zł
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA CENA
CK – kinaza fosfokreatyninowa 18 zł
CK-MB, aktywność 26 zł
CK-MB, mass 36 zł
Troponina T 36 zł
Mioglobina 58 zł
NT pro-BNP 115 zł
Homocysteina 70 zł
BNP 84 zł
HEMATOLOGIA CENA
Morfologia krwi (podstawowa)/(pełna 5diff) 13 / 14 zł
Retikulocyty 14 zł
Płytki krwi 14 zł
Mielogram 126 zł
Leukocyty- badanie aktywności fosfatazy zasadowej w granulocytach 79 zł
Oporność osmotyczna erytrocytów 53 zł
SEROLOGIA CENA
Grupa krwi 53 zł
Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia) 100 zł
Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (1 oznaczenie) 58 zł
P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) ( POC ) Odczyn Coombsa 42 zł
Bezpośredni test antyglobulinowy 38 zł
Grupa krwi drugie pobranie 0 zł
Karta Identyfikacyjna Grupy Krwi (odpis) 21 zł
HPA – 1, konflikt płytkowy – badanie przesiewowe 126 zł
Grupa krwi u dzieci poniżej 4 miesiąca życia 47 zł
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY CENA
TSH 23 zł
FT4 24 zł
FT3 24 zł
T4 26 zł
T3 26 zł
Anty-TPO 42 zł
Anty-TG 42 zł
P/c. p. receptorom TSH (TRAb) 68 zł
Odwrotna trójjodotyronina (rT3) 158 zł
Tyreoglobulina 53 zł
HORMONY PŁCIOWE CENA
FSH 29 zł
LH 29 zł
Estradiol 29 zł
Progesteron 29 zł
Prolaktyna , prl po MTC taka sama cena 29 zł
Beta-HCG 38 zł
HCG wolna podjednostka beta 47 zł
Estriol wolny 47 zł
PAPP-A 58 zł
DHEA-SO4 45 zł
DHEA 53 zł
Androstendion 42 zł
Testosteron 32 zł
Testosteron wolny 53 zł
SHBG 47 zł
17-hydroksyprogesteron 53 zł
AMH 200 zł
Inhibina A 252 zł
Inhibina B 189 zł
Makroprolaktyna 137 zł
DIAGNOSTYKA PRENATALNA I INNE Z ZAKRESU GINEKOLOGII CENA
Harmony Test – genetyczny test przesiewowy 2 678 zł
SANCO RhD Test 368 zł
SANCO RhD Prenatalny 2 415 zł
Raport oceny ryzyka wad chromosomalnych Cena
Dla I-go trym.T.podw.(PAPP-A, free-BHCG)+rap.PRISCA 250 zł
Dla II-go trym.T.potrójny(AFP,HCG,uE3)+rap.PRISCA 270 zł
PAPP-A (wg FMF) 158 zł
Wolna podjednostka HCG-beta (wg FMF) 158 zł
Inne Cena
Kariotyp, badanie cytogenetyczne 504 zł
Stan przedrzucawkowy, preeklampsja:  
sFlt-1 (rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa 1) 179 zł
PLGF łożyskowy ludzki czynnik wzrostu 179 zł
Indeks (sFlt-1/ PLGF ) 305 zł
HPV, CYTOLOGIA CENA
Cytologia ogólna (nieginekologiczna) met. LBC 158 zł
HPV DNA HR, 14 typów, 16, 18, nie 16/18 (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) 220 zł
Cytologia cienkowarstwowa (LBC) 100 zł
HPV DNA 18 typów, genotypowanie: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11,42,43,44 280 zł
HPV DNA 4 typy (niskoonkogenne), genotypowanie: 6/11, 42, 43, 44 220 zł
HPV DNA 30 typów genotypowanie:6,11,16,18, 26,31,33,35,39,40,42,43,44,45,51,52,53,54,56,58,59, 61,66,68,70,72,73,81,82,89 met.mikromacierzy 315 zł
HPV DNA 41 genotypów (6,11,16,18, 26,31,33,35,39,40,42,43,44,45,51,52,53,54,55,56,58,59, 61,62,64,66,67,68a,68b,69,70,71,72,73,81,82,83,84,87,89,90) met.PCR, jakościowo 410 zł
LBC+ HPV 252 zł
LBC+ Chlamydia tr.PCR 252 zł
LBC+ HPV+ Chl.Trachomatis 350 zł
p16 i Ki67 - ekspresja białek 357 zł
HPV HR (14 genotypów) + p16 i Ki67 ekspresja białek 415 zł
PAKIETY INFEKCYJNE, POJEDYNCZE BADANIA INFEKCYJNE met.PCR z wymazu CENA
HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo 220 zł
Mycoplasma hominis – jakościowo PCR 184 zł
Mycoplasma genitalium met. PCR 184 zł
Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo 184 zł
Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) met.PCR, jakościowo 184 zł
Ureaplasma urealyticum met. PCR, jakościowo 184 zł
Panel infekcji urogenitalnych: Ch.Trachomatis, M.genitalium, U.urealyticum/parvum, HPV 326 zł
Panel infekcji urogenitalnych: Ch.Trachomatis, M.genitalium, U.urealyticum/parvum 257 zł
Panel infekcji urogenitalnych: Ch.Trachomatis, M.hominis, U.urealyticum/parvum 257 zł
Panel infekcji urogenitalnych: Ch.Trachomatis, N.gonorrhoeae 221 zł
Panel urogenitalny 6 patogenów met.PCR (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoea, Mycoplasma genitali, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyt/ Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis) 410 zł
DIAGNOSTYKA ANEMII CENA
Ferrytyna 34 zł
Transferyna 35 zł
Witamina B12 44 zł
Kwas foliowy 40 zł
Erytropoetyna 63 zł
TIBC 18 zł
Rozpuszczalny receptor transferyny 100 zł
Kwas metylomalonowy (MMA) 315 zł
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY CENA
Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h) 21 zł
Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h) 32 zł
Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 2h) 21 zł
do badań 950-958 wykonywanych w naszych Punktach Pobrań roztwór glukozy dodatkowo płatny 5 zł
Przygotowanie do badania *roztwór glukozy do badania dostarczany przez pacjenta lub płatne w PP 9 zł
Hemoglobina glikowana met. HPLC 40 zł
Hemoglobina glikowana 32 zł
Fruktozamina 53 zł
Insulina 45 zł
Insulina po obciążeniu (50 g glukozy 0,1,2) 116 zł
Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0,1,2) 116 zł
Insulina po obciążeniu (0,1) – wpisać dawkę glukozy 84 zł
Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 1, 2, 3) 147 zł
Insulina po obciążeniu (wpisać dawkę glukozy i czas pobrania) 45 zł
C-peptyd 47 zł
C-peptyd po obciążeniu (wpisać dawkę glukozy i czas pobrania) 47 zł
P/c. p. transporterowi cynku (ZnT8Ab) 315 zł
P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) 126 zł
P/c. p. dekarboksylazie kw.glutaminowego (anty-GAD) IgG - ilościowo 126 zł
Glukagon*** 263 zł
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH CENA
Parathormon (intact) 42 zł
Kalcytonina 63 zł
Osteokalcyna 63 zł
Fosfataza kwaśna 19 zł
Fosfataza zasadowa izoenzym kostny 32 zł
C-telopeptyd kolagenu typu I 189 zł
Pyrylinks D w moczu 105 zł
Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 158 zł
Witamina D metabolit 25(OH) 75 zł
Beta-Crosslaps (beta-CTX) ( ilościogo oznaczania produktów degradacji kolagenu typu I oraz pomocniczo do oceny resorpcji kostnej) 131 zł
P1NP całkowity (monitorowaeia leczenia osteoporozy u kobiet po menopauzie i pacjent z w rozpoznaną chorobą Pageta) 121 zł
INNE HORMONY I METABOLITY CENA
ACTH 47 zł
Kortyzol 42 zł
Kortyzol w DZM 42 zł
17-hydroksykortykosteroidy w DZM 105 zł
17-ketosteroidy w DZM 105 zł
Aldosteron 63 zł
Aldosteron w DZM 68 zł
Aktywność reninowa osocza 74 zł
Katecholaminy (A,NA,D) w DZM 210 zł
Metoksykatecholaminy w DZM (M, N, 3-Mt) 180 zł
Alfa1-mikoglobulina w moczu 116 zł
Alfa- 2 mikoglobulina 89 zł
Adrenalina - pobierać po min 30min odpoczynku pacjenta 105 zł
Adrenalina w DZM 105 zł
Noradrenalina - pobierać po min 30min odpoczynku pacjenta 116 zł
Noradrenalina w DZM 116 zł
Normetanefryna w DZM 95 zł
Metanefryna w DZM 95 zł
Kwas homogentyzynowy w DZM 294 zł
Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM (5-HIAA) 105 zł
Kwas wanilinomigdałowy w DZM (VMA) 158 zł
Hormon wzrostu 53 zł
IGF BP3 137 zł
IGF-1 79 zł
Gastryna 74 zł
Serotonina 74 zł
Serotonina w DZM 74 zł
Tryptaza 174 zł
Leptyna 100 zł
Nietolerancja laktozy typu dorosłego (Analiza polimorfizmu -13910C>T w genie LCT) met.PCR 284 zł
Porfiryny całkowite w moczu (uroporfiryny, korpoporfiryny, kwas deltaaminolewulinowy, porfobilinogen w porcji) 158 zł
Kwas deltaaminolewulinowy 158 zł
Porfobilinogen w DZM 158 zł
Kwas hipurowy w moczu 179 zł
Kwas homowanilinowy (HVA) w DZM 126 zł
Metabolity katecholamin (VMA, HVA, 5-HIAA) 210 zł
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH CENA
Chromogranina A (guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego) 126 zł
ROMA ( Ca 125 + HE4 + Algorytm oceny ryzyka raka jajnika) 140 zł
HE4 (jajnika) 100 zł
PSA całkowity (prostata) 33 zł
PSA panel (PSA,FPSA, wskaźnik FPSA/PSA) 68 zł
Fosfataza kwaśna sterczowa (gruczoł krokowy) 26 zł
CEA (jelito grube, żołądek, wątroba) 40 zł
AFP (wątroba) 40 zł
CA 125 (jajniki) 44 zł
CA 15-3 (piersi, jajniki) 44 zł
CA 19-9 (żołądek, trzustka, drogi żółciowe) 44 zł
TPS (jajniki, szyjka macicy) 80 zł
SCC - Ag (rak płaskonabłonkowy-szyjka macicy, głowy, szyi, przełyku, płuc, pochwy) 105 zł
CYFRA 21-1 (niedrobnokomórkowy rak płuc) 90 zł
CA 72-4 (jajniki,piersi,jelito grube) 100 zł
Beta-2-mikroglobulina (guzy w kościach) 70 zł
Alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych (gruczolak przysadki) 137 zł
BRCA1 met. PCR (piersi) 410 zł
CHEK2 met. PCR 378 zł
BRCA2 met. PCR (piersi) 378 zł
Pakiet BRCA1, BRCA2 met. biologii molekularnej 525 zł
Pakiet BRCA1, BRCA2, PALB2 met. biologii molekularnej 788 zł
S100 (skóra-czerniak, mózg-glejak wielopostaciowy) 105 zł
NSE (Neuroswoista enolaza)-drobnokomórkowy rak płuc 105 zł
HTLV I/II przeciwciała (wirus ostrej białaczki/chłoniaka) 179 zł
SEPTYNA 9 (alternatywa kolonoskopii-rak jelita grubego) 756 zł
Badanie 4K - ocena ryzyka raka prostaty 2 079 zł
Select MDx - płynna biopsja prostaty 1 890 zł
SelEarlyCDT-Lung 1 050 zł
UKŁAD KRZEPNIĘCIA CENA
Antykoagulant toczniowy 147 zł
Czynnik krzepnięcia II, aktywność 105 zł
Czynnik krzepnięcia V, aktywność 105 zł
Czynnik krzepniecia VII, aktywność 105 zł
Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność 105 zł
Czynnik krzepnięcia IX, aktywność 105 zł
Czynnik krzepnięcia X, aktywność 105 zł
Czynnik krzepnięcia XI, aktywność 105 zł
Czynnik krzepnięcia XII, aktywność 105 zł
Czynnik krzepnięcia XIII, aktywność 126 zł
Czynnik von Willebranda- aktywność 100 zł
Czynnik von Willebranda- stężenie 95 zł
Antytrombina III, aktywność 42 zł
Białko C, aktywność 105 zł
Oporność na aktywne białko C 126 zł
Białko S wolne 105 zł
Czynnik V Leiden met.PCR 290 zł
Nadkrzepliwość wrodzona ( Czynnik V Leiden + Mutacja 20210 GA genu protrombiny) 420 zł
Nadkrzepliwość panel rozszerzony (czynnik V Leiden G1691A, mutacja G20210A genu
protrombiny, czynnik V R2 H1299R, mutacja MTHFR C677T, mutacja MTHFR A1298C, mutacja 675 (4G/5G) w genie PAI-1 (SERPINE1))
630 zł
Aktywność anty-Xa 190 zł
UKŁAD IMMUNOLOGICZNY CENA
Proteinogram 32 zł
Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA (łącznie) 74 zł
IgG 26 zł
IgM 26 zł
IgA 26 zł
IgD 116 zł
IgG1, podklasa 189 zł
IgG2, podklasa 189 zł
IgG3, podklasa 189 zł
IgG4, podklasa 168 zł
IgG1-4, zestaw podklas 473 zł
Dopełniacz, składowa C-3c 60 zł
Dopełniacz, składowa C-4 60 zł
HLA-B 27 205 zł
Alfa-1-antytrypsyna 80 zł
Alfa-1-trypsyna w kale 100 zł
Ceruloplazmina 58 zł
Haptoglobina 63 zł
C1 inhibitor, aktywność 137 zł
C1 inhibitor, stężenie 137 zł
Łańcuchy lekkie kappa 105 zł
Łańcuchy lekkie kappa w moczu 126 zł
Łańcuchy lekkie lambda 105 zł
Łańcuchy lekkie lambda w moczu 126 zł
Stosunek wolnych lekkich łańcuchów kappa/lambda w moczu 210 zł
Wolne lekkie łańcuchy kappa w surowicy 126 zł
Wolne lekkie łańcuchy lambda w surowicy 126 zł
Białko Bence'a-Jonesa w moczu 21 zł
Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) 263 zł
Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) w moczu 263 zł
Białko oligoklonalne w PMR  
Apo A1 47 zł
Apo B 68 zł
Lipoproteina Lp(a) 74 zł
Koenzym Q10 168 zł
Witamina D metabolit 25(OH) 75 zł
Aldolaza 42 zł
BADANIA Z MOCZU CENA
Mocz - badanie ogólne 13 zł
Białko Bence'a-Jonesa w moczu 21 zł
Białko w DZM 15 zł
Glukoza w DZM 15 zł
Wapń w DZM 15 zł
Fosfor nieorganiczny w DZM 15 zł
Magnez w DZM 15 zł
Mocznik w DZM 15 zł
Kreatynina w DZM 15 zł
Kwas moczowy w DZM 15 zł
Sód i potas w DZM 21 zł
Chlorki w DZM 19 zł
Białko w moczu 13 zł
Glukoza i ketony w moczu, jakościowo 13 zł
Wapń w moczu 13 zł
Fosfor nieorganiczny w moczu 13 zł
Magnez w moczu 13 zł
Mocznik w moczu 13 zł
Kreatynina w moczu 13 zł
Kwas moczowy w moczu 13 zł
Sód i potas w moczu 19 zł
Chlorki w moczu 17 zł
Amylaza w moczu 15 zł
Kwas deltaaminolewulinowy w moczu 45 zł
Weryfikacja- glukoza w moczu 10 zł
Kamienie moczowe, analiza chemiczna 60 zł
INFEKCJE - BADANIA MET. PCR POBIERAMY W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM CENA
HBs antygen -test przesiewowy, w przypadku konieczności weryfikacji wyniku dorejestrowywane będzie automatycznie badanie 499 23 zł
HBs przeciwciała 35 zł
HBs antygen, test potwierdzenia *dorejestrowywane w przypadku dodatniego wyniku badania 300 80 zł
HBe antygen 45 zł
HBe przeciwciała 42 zł
HBc przeciwciała całkowite 46 zł
HBc przeciwciała IgM 46 zł
HBV met. PCR, ilościowo 650 zł
HBV met. PCR, jakościowo 180 zł
HCV przeciwciała 34 zł
HCV met. PCR, ilościowo 600 zł
HCV met. PCR, jakościowo 180 zł
HCV met. PCR, genotypowanie 550 zł
HAV przeciwciała całkowite 55 zł
HAV przeciwciała IgM 55 zł
HIV Ag/Ab (Combo)-test przesiewowy, w przypadku konieczności weryfikacji wyniku dorejestrowywane będzie automatycznie badanie 321 35 zł
HIV test potwierdzenia met. western-blot *dorejestrowywane w przypadku dodatniego wyniku badania 320 320 zł
HIV met. PCR, ilościowo 650 zł
HTLV I/II przeciwciała (wirus ostrej białaczki/chłoniaka) 179 zł
FTA 58 zł
TPHA-test potwierdzenia 58 zł
VDRL ( kiła ) 17 zł
FTA ABS 75 zł
Toksoplazmoza IgG 38 zł
Toksoplazmoza IgM 38 zł
Toksoplazmoza IgG, awidność 84 zł
Toxoplazma gondii met. PCR, jakościowo 231 zł
Różyczka (Rubella virus) IgG 38 zł
Różyczka (Rubella virus) IgM 38 zł
Różyczka (Rubella virus) IgG awidność 168 zł
CMV (Cytomegalovirus) IgG 40 zł
CMV (Cytomegalovirus) IgM 40 zł
CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność 68 zł
CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo 368 zł
CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo 231 zł
CMV DNA w moczu 168 zł
HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo 47 zł
HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo 47 zł
HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo 210 zł
Mononukleoza zakaźna, jakościowo 32 zł
EBV (Epstein-Barr virus) IgG 50 zł
EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo 420 zł
EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo 263 zł
EBV (Epstein-Barr virus) IgG EBNA 84 zł
EBV (Epstein-Barr virus) IgG EA 84 zł
EBV (Epstein-Barr virus) IgG, IgM profil (awidność EBV CA IgG,EBV CA IgG,EBV CA IgM,EBV EA IgG,EBNA IgG) 126 zł
Mycoplasma pneumoniae IgG 47 zł
Mycoplasma pneumoniae IgM 47 zł
Mycoplasma pneumoniae IgA 74 zł
Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo 189 zł
Mycoplasma genitalium met. PCR 184 zł
Chlamydia pneumoniae IgG 63 zł
Chlamydia pneumoniae IgM 63 zł
Chlamydia pneumoniae IgA 63 zł
Chlamydia pneumoniae met. PCR, jakościowo 184 zł
Chlamydia trachomatis IgG 47 zł
Chlamydia trachomatis IgM 47 zł
Chlamydia trachomatis IgA 53 zł
Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo 184 zł
Ureaplasma urealyticum met. PCR, jakościowo 184 zł
HPV (Human papillomavirus) met. PCR, jakościowo 180 zł
HPV mRNA met. PCR 330 zł
Helicobacter pylori, test oddechowy-*pobranie lab centralne 294 zł
Helicobacter pylori- jakościowo 32 zł
Helicobacter pylori IgG 42 zł
Helicobacter pylori IgA 50 zł
Helicobacter pylori w kale 40 zł
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG 63 zł
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM 63 zł
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA 63 zł
Pneumocystis carinii IgG +IgM met. IIF 189 zł
Grypa typ A IgG 131 zł
Grypa typ A IgM 131 zł
Grypa typ B IgG 131 zł
Grypa typ B IgM 131 zł
Grypa typ A i B antygeny 120 zł
Grypa typ AH1N1 met. Real-Time PCR – jakościowo 263 zł
Paragrypa typ 1-4 IgG 142 zł
Paragrypa typ 1-4 IgM 142 zł
Odra (Morbilli virus) IgG 70 zł
Odra (Morbilli virus) IgM / 70 zł
Ospa (Varicella zoster virus) IgG 100 zł
Ospa (Varicella zoster virus) IgM 100 zł
Świnka (Myxovirus parotitis) IgG 70 zł
Świnka (Myxovirus parotitis) IgM 70 zł
Malaria, jakościowo 105 zł
Hantavirus IgM, met.ELISA 105 zł
Hantavirus IgG, met.ELISA 105 zł
Borelioza IgG 42 zł
Borelioza IgM 42 zł
Borelioza IgG met. Western-blot 120 zł
Borelioza IgM met. Western-blot 120 zł
Borrelia burgdorferii met. PCR, jakościowo 178 zł
Borelioza - Ocena subpopulacji komórek NK CD57 231 zł
Borrelia burgdorferii met. PCR, jakościowo – badanie kleszcza 178 zł
Borrelia burgdorferi – rozbicie krążących kompleksów immunologicznych (KKI) western-blot IgM IgG 420 zł
Borelioza badanie kleszcza met. PCR 160 zł
TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgM met.ELISA 120 zł
TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgG met. ELISA 120 zł
Anaplasma phagocytophilum IgG met. IIF 158 zł
Anaplasma phagocytophilum Igm met. IIF 158 zł
Babesia microti IgG met. IIF 173 zł
Babesia microti IgM met. IIF 173 zł
Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgG met. IIF 173 zł
Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgM met. IIF 173 zł
Panel infekcji odkleszczowych met. PCR (Borrelia burgdorferi, Babesia divergens, Bartonella henselae, Anaplasma phagocytophilum) 635 zł
Panel infekcji odkleszczowych (TBEV, B.burgdorferi, Aphagocytophillum, E.chaffeensis,Emuris) met. PCR 336 zł
Bruceloza IgG 60 zł
Bruceloza IgM 60 zł
Listeria monocytogenes, IgG met.IIF 105 zł
Yersinia spp. IgG, IgM, IgA (łącznie) 210 zł
Yersinia enterocolitica IgG 120 zł
Yersinia enterocolitica IgM 120 zł
Yersinia enterocolitica IgA 120 zł
Salmonella IgG, IgM, IgA 210 zł
Parvovirus B19 IgG, IgM met.ELISA 173 zł
RSV (Respiratory syncytial virus), IgG met. IIF 84 zł
RSV (Respiratory syncytial virus), IgM met. IIF 84 zł
Tężec (Clostridium tetanii) IgG 210 zł
Toksokaroza (Toxocara canis) IgG 89 zł
Giardia lamblia IgM i IgG 160 zł
Cryptococcus neoformans - antygen krążący, jakościowo 158 zł
Candida- Antygen krążący 180 zł
Aspergillus- Antygen krążący 200 zł
Włośnica (Trichinella spiralis) IgG 158 zł
Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG 105 zł
Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. Western-blot 347 zł
Tasiemiec IgG, met.ELISA (Cestoza) 63 zł
P/c. p. gliście ludzkiej IgG (Ascaris lumbricoides hominis) 53 zł
Nużyca, demodekoza 68 zł
Legioneloza ( Legionella pneumophila) IgG, IgM, IgA 580 zł
Legionella pneumophila, antygen w moczu 250 zł
Quantiferon TB, test IGRA 315 zł
Clostridium difficile, toksyna A/B w kale 105 zł
Clostridium difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale 130 zł
Candida, identyfikacja 3 gatunków: C. albicans, C. glabrata, C. krusei met. PCR 500 zł
Tularemia (Francisella tularensis) IgA, IgG, IgM, met. ELISA 273 zł
Koronawirus SARS-CoV2, przeciwciała IgG, ilościowo
139 zł
Koronawirus SARS-CoV2, odpowiedź komórkowa, T-SPOT 630 zł
Koronawirus SARS-CoV2, przeciwciała IgM, półilościowo 119 zł
Koronawirus SARS-CoV2, przeciwciała IgG i IgM, półilościowo 200 zł
Koronawirus SARS-CoV2, przeciwciała IgG i IgM, test immunochromatograficzny 99 zł
Koronawirus SARS-CoV2, przeciwciała  total IgG,M, test przesiewowy (Roche) - bez podziału na klasy 99 zł
Koronawirus SARS-CoV2, antygen, test jakościowy 119 zł
INFEKCJE/MEDYCYNA PODRÓŻY - MATERIAŁ POBIERANY DO BADAŃ OD PON. DO CZW. CENA
Toksokaroza (Toxocara spp.) IgG, met. Western Blot 315 zł
Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy IgG matki i dziecka, met. Western Blot 420 zł
Toksoplazmoza wrodzona, profil porónawczy IgM matki i dziecka, met. Western Blot 420 zł
Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy IgA matki i dziecka, met. Western Blot 420 zł
Bąblowica (Echinococcus multilocularis), IgG met. Western Blot 336 zł
Babesia spp. parazytemia, badanie mikroskopowe krwi. 158 zł
Filarioza badanie mikroskopowe krwi 158 zł
Gorączka Denga IgG, met ELISA 158 zł
Gorączka Denga IgM, met ELISA 158 zł
Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgG, met. ELISA 210 zł
Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgM, met. ELISA 210 zł
Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgG, met. ELISA 210 zł
Włośnica (Trichinella spiralis) IgG, met. Western Blot 470 zł
Schistosomoza IgG, met. Western Blot 347 zł
Leiszmanioza trzewna (Leishmania spp.) IgG, met. Western Blot 347 zł
Kał w kierunku pasożytów rodzimych (WCMP) 105 zł
Kał, hodowla w kierunku nicieni (Strongyloides, Ancylostoma, Necator) 105 zł
Kał - pasożyty tropikalne 126 zł
Rodzaj pasożyta w materiale biologicznym 147 zł
Pasożyty tropikalne w moczu 189 zł
Kryptosporydioza (Cryptosporidium spp.) oocysty w kale 126 zł
FIBROTEST/ FIBROMAX - MATERIAŁ POBIERANY TYLKO W LABORATORIUM CENTRALNYM CENA
FibroTest- badania 142 zł
FibroTest- raport 651 zł
FibroMax- badania 163 zł
FibroMax- raport 824 zł
MONITOROWANIE LEKÓW CENA
Lit, ilościowo 37 zł
Karbamazepina, ilościowo 58 zł
Kwas walproinowy, ilościowo 58 zł
Fenytoina, ilościowo 84 zł
Fenobarbital, ilościowo 63 zł
Digoksyna, ilościowo 63 zł
Paracetamol, ilościowo 63 zł
Teofilina, ilościowo 63 zł
Cyklosporyna A, ilościowo 158 zł
Takrolimus, ilościowo 210 zł
Tioguanina we krwi, ilościowo 277 zł
TOKSYKOLOGIA - ŚRODKI UZALEŻNIAJĄCE CENA
Metamfetamina w moczu, jakościowo 32 zł
Kokaina w moczu, jakościowo 32 zł
Morfina w moczu, jakościowo 32 zł
Metadon w moczu, jakościowo 32 zł
Trójcykliczne antydepresanty w moczu, jakościwo 32 zł
Benzodiazepiny w moczu, jakościowo 32 zł
Barbiturany w moczu, jakościwo 32 zł
Amfetamina w moczu, jakościowo 32 zł
Ecstasy w moczu, jakościowo 32 zł
Marihuana w moczu, jakościowo 32 zł
TOKSYKOLOGIA-METALE – specjalne probówki – system zamknięty CENA
Cynk w moczu, ilościowo 63 zł
Cynk, ilościowo 63 zł
Miedź, ilościowo 58 zł
Miedź w moczu, ilościowo 74 zł
Ołów we krwi, ilościowo 63 zł
Ołów w moczu, ilościowo 74 zł
Kadm we krwi, ilościowo 63 zł
Kadm w moczu, ilościowo 74 zł
Arsen 158 zł
Rtęć we krwi 173 zł
Rtęć w moczu, ilościowo 173 zł
Selen, ilościowo w surowicy 105 zł
Jod, ilościowo 289 zł
Jod w DZM 289 zł
Chrom w moczu 168 zł
Chrom 126 zł
Nikiel 147 zł
Fluor 294 zł
Aluminium (glin) w surowicy 137 zł
Mangan we krwi 116 zł
Tytan w surowicy 126 zł
Kobalt 147 zł
Metale (Nikiel, Kobalt, Chrom, Mangan, Tytan, Aluminium) 420 zł
AUTOIMMUNOLOGIA CENA
PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy (obecność PPJ) – zalecane badanie nr 3280 z mianem!!! 63 zł
PPJ (ANA2) met. IIF, DID ENA screening – typ świecenia, miano oraz swoistość 95 zł
PPJ (ANA3) met. Immunoblot (15 antygenów)-identyfikacja przeciwciał przeciwjądrowych (RNP/Sm,Sm,SS-A,Ro-52,SS-B,Scl-70,PM-Scl100,Jo1,Centromer B, PCNA,dsDNA,nukleosomy, histony,rybosomalne białko P,AMA-M2) 137 zł
PPJ (ANA4) met.IIF i immunoblot (15 antygenów)-GOLD STANDARD-typ śwecenia i miano antygeny jak ANA3 152 zł
PPJ (ANA5) met.IIF i immunoblot ENA (7 antygenów: nRNP/Sm,Sm,SS-A,Ro-52,SS-B,Scl-70,Jo-1),miano 126 zł
PPJ (ANA6) met. Immunoblot ENA (7 antygenów: nRNP/Sm,Sm,SS-A,Ro-52,SS-B,Scl-70,Jo-1),jakosciowo 105 zł
PPJ (ANA7) met. ELISA (9 antygenów: nRNP/Sm,SS-A,SS-B,Scl-70,Jo-1,PCNA,PM-SCL,Rybosomalne białko P, Sm),jakosciowo 74 zł
PPJ (ANA9) met.IIF,typ świecenia, miano (badanie 600+miano świecenia)-dawne nasze ANA1,5 63 zł
Panel autoprzeciwciał (ch.tk.łącznej, vasculittis, ch.autoimmunologiczne wątroby) met.BLOT 179 zł
PPJ SES (SES-ANA) met.IIF 68 zł
PPJ, antygeny rozpuszczalne (ENA) met.immunoblot (nRNP/Sm, Sm, SS-A,Ro-52, SS-B, Scl-70, Jo-1) 168 zł
PPJ anty-SS-B (La) met. ELISA 63 zł
PPJ anty-SS-A (Ro) met. ELISA 63 zł
PPJ przeciw centromerom (ACA) met. ELISA 89 zł
PPJ anty-Jo-1 met. ELISA 89 zł
PPJ anty-Scl-70 met. ELISA 89 zł
PPJ anty-Sm met. ELISA 74 zł
PPJ przeciw histonom met. ELISA 74 zł
P/c. przeciwjądrowe ANA, AMA, ASMA met.IIF 105 zł
P/c. p. dsDNA met. IIF 63 zł
P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF 95 zł
PPJ panel Myositit met. Immunoblot (Mi-2,Ku,PM-Scl 100,PM-Scl 75,Jo-1,SRP,pl-7,pl-12,EJ,OJ,Ro-52) 263 zł
PPJ panel sklerodermia met. Immunoblot (Scl-70,CENP A, CENP B,RNA Pol III 11 kDa,RNA Pol III 155 kDa,fibrylarna,NOR-90,Th/To,PM-Scl 100,PM-Scl-75,Ku,PDGFR,Ro-52) 231 zł
P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF 63 zł
P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF 74 zł
P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF 74 zł
P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF 74 zł
P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF 74 zł
P/c. p.antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1)met.immunobloting 147 zł
Panel wątrobowy pełny (ANA2, AMA, ASMA, anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF, DID 147 zł
Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY ( anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. Immunobloting 147 zł
Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF 126 zł
Panel wątrobowy (AMA, LKM-1) met. IIF 105 zł
Panel celiakia IgA(DGP IgA, tTG IgA) met.BLOT 142 zł
Panel celiakia IgG(DGP IgG, tTG IgG) met.BLOT 142 zł
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF 84 zł
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF 84 zł
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF 126 zł
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF 84 zł
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF 84 zł
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF 152 zł
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF 126 zł
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF 126 zł
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 205 zł
P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF 84 zł
P/c. p. retikulinie w kl. IgG met. IIF 84 zł
P/c. p. retikulinie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF) 152 zł
P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA 85 zł
P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG met. ELISA 85 zł
P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG i IgA met. ELISA 152 zł
P/c. p. deamidowanej gliadynie (DGP) IgA met. ELISA 85 zł
P/c. p. deamidowanej gliadynie (DGP) IgG met. ELISA 85 zł
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA 54 zł
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA 54 zł
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 100 zł
P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA 84 zł
P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA 84 zł
P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 163 zł
P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA 68 zł
P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA 68 zł
P/c. p. protrombinie w kl. IgG i gM (łącznie) met. ELISA 131 zł
P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgM met. ELISA 74 zł
P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 126 zł
P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG 105 zł
P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgM 105 zł
P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 189 zł
Antykoagulant toczniowy 147 zł
P/c. p. antygenom jajnika met. IIF 147 zł
P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF 105 zł
P/c. p. plemnikom met. IIF 95 zł
P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK) met.RIA 284 zł
P/c. przeciwko titinie 231 zł
P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF 105 zł
P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-ACHR) met. RIA 158 zł
P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF 95 zł
P/c. p. czynnikowi wew. Castle'a i p. kom. okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF 116 zł
P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GMB) met. IIF 116 zł
P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF 95 zł
P/c. p. wyspom trzust., kom. zewnątrzwydzielniczym trzust. i kom. kubkowatym jelit met. IIF 116 zł
Panel jelitowy (p/c. p. kom. zewnątrzwydziel. trzustki i kom. kubk. jelit, ASCA, ANCA) met. IIF 210 zł
P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF 84 zł
P/c. p. korze nadnerczy met. IIF 116 zł
Panel neuroimm. (a-Ri,a-Hu,a-Yo,a-GAD,a-MAG,p/c. p. mielinie) met. IIF, immunobloting 350 zł
Autoimmunologiczne zapalenie mózgu, panel przeciwciał IIF (Anty-NMDA, anty-GABA, anty-AMPA R1, anty-AMPA-R2, przeciw podjednostkom kanałów potasowych bramkowanych napięciem (VGKC) – anty-CASPR2 i anty-LGI-1 630 zł
P/c. przeciw akwaporynie 4 met. IIF 189 zł
P/c. p. keratynie (AKA) met. IIF 105 zł
Badania tkankowe 126 zł
P/c. p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid met. IIF 126 zł
P/c. BMZ (badanie na splice skóry) met. IIF 105 zł
Badanie w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) met. IIF 105 zł
P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgG 210 zł
P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgM 210 zł
Profil reumatyczny IgG met. IIF (Varicella, Grypa A(H1N1), Grypa A(H3N3), Grypa B, Yersinia, Toxoplasma, B affzelii, B burgdorferi, B garinii, Chlamydia) 315 zł
P/c. p. insulinie met. ELISA 189 zł
USTALENIE OJCOSTWA ORAZ DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH MET. PCR – MATERIAŁ POBIERAMY OD PON.DO CZW. CENA
Test DNA na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, 2 osoby 1000 zł
Test DNA na ojcostwo  i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne - dodatkowa osoba 550 zł
Test DNA na ojcostwo  i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, 3 osoby 1300 zł
Niepłodność męska, azoospermia, oligoospermia (badanie regionu AZF) 525 zł
Apo E genotyp. ocena skł. do wyst. Alzheimera/dzie. skł. do miaz. met. PCR 315 zł
Hemochromatoza met. PCR 750 zł
Mukowiscydoza (gen CFTR - mutacja F508del) 315 zł
Zespół Gilberta 268 zł
HLA-B 27 205 zł
Zespół łamliwego chromosomu X - prescreening (badanie regionu zawierającego powtórzenia CGG w genie FMR1) 450 zł
Zespół łamliwego chromosomu X - prescreening (badanie regionu zawierającego powtórzenia CGG w genie FMR1) 450 zł
Polimorfizm R2 genu czynnika V (badanie uzupełniające przy dodatnim Czynniku V Leiden(bad.239)) 210 zł
Nadkrzepliwość panel rozszerzony (czynnik V Leiden G1691A, mutacja G20210A genu protrombiny, czynnik V R2 H1299R, mutacja MTHFR C677T, mutacja MTHFR A1298C, mutacja 675 (4G/5G) w genie PAI-1 (SERPINE1)) 630 zł
Mutacje w genie CYP1B1 (Genetyczna predyspozycja wielonarządowa do nowotworów: piersi, jelita grubego, pęcherza moczowego, płuca, krtani - analiza mutacji genu CYP1B1 (142G/G, 355T/T, 4326C/C )) 315 zł
Fruktozemia wrodzona- mutacje A150P i A175D w genie ALDOB -met. PCR 263 zł
Polimorfizm4g/5g w genie PAI-1 (SERPINE1) 263 zł
Nietolerancja laktozy typu dorosłego (Analiza polimorfizmu -13910C>T w genie LCT) met.PCR 284 zł
NOD2 - badanie wariantów genetycznych związanych z predyspozycją do choroby Leśniowskiego-Crohna 515 zł
APC – podstawowe badanie mutacji związanych z rodzinną polipowatością jelita grubego 515 zł
TP53 badanie mutacji germinalnych w genie TP53 620 zł
CDKN2A – badanie mutacji genu CDKN2A 672 zł
Choroba Niemanna-Picka typ A/B (gen SMPD1 - cały) 945 zł
Diagnostyka genetycznie uwarunkowanej policytemii, trombocytemii i mielofibrozy (JAK2) 368 zł
Łuszczyca (HLA-Cw6) 368 zł
Zespół Retta 630 zł
Termolabilny wariant MTHFR 294 zł
Mutacja 20210 G-A genu protrombiny 263 zł
Czynnik V Leiden 290 zł
Nadkrzepliwość wrodzona ( Czynnik V Leiden + Mutacja 20210 GA genu protrombiny) 420 zł
Pakiet Nadkrzepliwości – Nadkrzepliwość wrodzona (bad.3821)+Mutacja 20210 G-A genu protrombiny(bad.240) CENA
Badanie polimorfizmu APA 1 w genie IGF-2 350 zł
ALERGOLOGIA CENA
IgE całkowite 34 zł
Eozynofilia bezwzględna (manualnie) 26 zł
Diaminooksydaza (DAO) aktywność 263 zł
Histamina 263 zł
Panel alergenów mieszanych BIOCHECK (20 alergenów) 170 zł
Panel alergenów pokarmowych BIOCHECK (20 alergenów) 170 zł
Panel alergenów oddechowych BIOCHECK (20 alergenów) 170 zł
Panel alergenów – mieszany EUROLINE (28 alergenów) 190 zł
Panel alergenów pokarmowych EUROLINE (21 alergenów) 189 zł
Panel alergenów oddechowych EUROLINE (21 alergenów) 189 zł
Panel oddechowy III (10 alergenów) 137 zł
Panel pokarmowy IV (10 alergenów) 137 zł
Panel pokarmowy III (10 alergenów) 137 zł
Panel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów) 105 zł
Panel oddechowy, trawy, chwasty (10 alergenów) 105 zł
Panel oddechowy, drzewa (10 alergenów) 105 zł
Panel oddechowy, zwierzęta (10 alergenów) 105 zł
Panel atopowy (20 alergenów) 179 zł
Panel pokarmowy, mąka i mięso (10 alergenów) 105 zł
Panel pokarmowy, nabiał i orzechy (10 alergenów) 105 zł
Panel pokarmowy, owoce (10 alergenów) 105 zł
Panel pokarmowy, warzywa (10 alergenów) 105 zł
Panel pokarmowy, białka mleka (6 alergenów) 130 zł
Panel mleko krowie plus gluten 116 zł
IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych 58 zł
IgE sp. TP9 - mieszanka drzew 58 zł
IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów 58 zł
IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni 58 zł
IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza 58 zł
IgE sp. EP71 - mieszanka pierza 58 zł
IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków 58 zł
IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych 58 zł
IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca) 58 zł
IgE sp. GP3 mieszanka traw 3 58 zł
Panel atopowy- 30 alergenów 263 zł
Panel - jady owadów (Pszczoła,Osa,Szerszeń,Komar,Meszka) 105 zł
IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus 40 zł
IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae 40 zł
IgE sp. D70 - Acarus siro 40 zł
IgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructor 40 zł
IgE sp. D72 - Tyrophagus putescientiae 40 zł
IgE sp. E7 - odchody gołębia 40 zł
IgE sp. H2 - mieszanka kurzu domowego (Hollister Sten) 40 zł
IgE sp. I6 - karaluch – prusak 40 zł
IgE sp. odchody kanarka 40 zł
IgE sp. E1 - sierść kota 40 zł
IgE sp. E2 - sierść psa 40 zł
IgE sp. E3 - sierść konia 40 zł
IgE sp. E201 - pióra kanarka 40 zł
IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi) 40 zł
IgE sp. E78 - pióra papużki falistej 40 zł
IgE sp. E86 - pióra kaczki 40 zł
IgE sp. E84 - naskórek chomika 40 zł
IgE sp. E82 - naskórek królika 40 zł
IgE sp. E81 - naskórek owcy 40 zł
IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej 40 zł
IgE sp. E5 łupież psa 40 zł
IgE sp. G3 - kupkówka pospolita 40 zł
IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa 40 zł
IgE sp. G6 - tymotka łąkowa 40 zł
IgE sp. G12 - żyto (pyłki) 40 zł
IgE sp. T3 – brzoza 40 zł
IgE sp. T4 - leszczyna 40 zł
IgE sp. T2 – olcha 40 zł
IgE sp. T14 - topola 40 zł
IgE sp. T12 – wierzba 40 zł
IgE sp. W9 - babka lancetowata 40 zł
IgE sp. W6 - bylica pospolita 40 zł
IgE sp. W10 - komosa biała 40 zł
IgE sp. M6 - Alternaria tenuis 40 zł
IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus 40 zł
IgE sp. M5 - Candida albicans 40 zł
IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum 40 zł
IgE sp. M4 - Mucor racemosus 40 zł
IgE sp. M1 - Penicillium notatum 40 zł
IgE sp. F1 - białko jajka 40 zł
IgE sp. F245 - jajko całe 40 zł
IgE sp. F75 - żółtko jajka 40 zł
IgE sp. F76 - alfa laktoalbumina 40 zł
IgE sp. F77 - beta laktoglobulina 40 zł
IgE sp. F78 - kazeina 40 zł
IgE sp. F2 - mleko krowie 40 zł
IgE sp. F81 - ser cheddar 40 zł
IgE sp. F 106 hydrolizat serwatki 105 zł
IgE sp. F360 jogurt 40 zł
IgE sp. F79 - gluten (gliadyna) 40 zł
IgE sp. F11 – gryka 40 zł
IgE sp. F6 - jęczmień 40 zł
IgE sp. F8 – kukurydza 40 zł
IgE sp. F4 – pszenica 40 zł
IgE sp. F9 - ryż 40 zł
IgE sp. F14 – soja 40 zł
IgE sp. F5 - żyto 40 zł
IgE sp. F88 - baranina 40 zł
IgE sp. F284 – indyk 40 zł
IgE sp. F83 – kurczak 40 zł
IgE sp. F26 - wieprzowina 40 zł
IgE sp. F27 – wołowina 40 zł
IgE sp. F3 - dorsz 40 zł
IgE sp. F40 – tuńczyk 40 zł
IgE sp. F24 krewetka 40 zł
IgE sp. F15 - fasola 40 zł
IgE sp. F12 – groch 40 zł
IgE sp. F31 – marchew 40 zł
IgE sp. F244 - ogórek 40 zł
IgE sp. F86 – pietruszka 40 zł
IgE sp. F25 - pomidor 40 zł
IgE sp. F85 – seler 40 zł
IgE sp. F35 - ziemniak 40 zł
IgE sp. F48 – cebula 40 zł
IgE sp. F92 - banan 40 zł
IgE sp. F94 – gruszka 40 zł
IgE sp. F49 - jabłko 40 zł
IgE sp. F84 – kiwi 40 zł
IgE sp. F33 – pomarańcza 40 zł
IgE sp. F44 - truskawka 40 zł
IgE sp. F237 morela 40 zł
IgE sp. F259 winogrona 40 zł
IgE sp. F105 – czekolada 40 zł
IgE sp. F93 – kakao 40 zł
IgE sp. F221 – kawa 40 zł
IgE sp. F403 - drożdże browarnicze 40 zł
IgE sp. F89 - musztarda 40 zł
IgE sp. F277 - koperek 40 zł
IgE sp. F280 - pieprz czarny 40 zł
IgE sp. F17 - orzech leszczyny 40 zł
IgE sp. F256 - orzech włoski 40 zł
IgE sp. F13 - orzech ziemny 40 zł
IgE sp. F20 migdały 40 zł
IgE sp. I3 - jad osy 40 zł
IgE sp. I1 - jad pszczoły 40 zł
IgE sp. I5 - jad szerszenia europejskiego 40 zł
IgE sp. I71 - jad komara 40 zł
IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa) 40 zł
IgE sp. O1 - bawełna 40 zł
IgE sp. K20 – wełna 40 zł
IgE sp. K82 – latex 40 zł
IgE sp. K74 jedwab 40 zł
IgE sp. K80 formaldehyd 40 zł
IgE sp. C204 - amoxycylina 40 zł
IgE sp. P1 - glista ludzka 40 zł
IgE sp. B312 Laktoza 158 zł
ALERGIA POKARMOWA IgG-ZALEŻNA (TYPU III) CENA
IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG 368 zł
IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG4 368 zł
IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG 520 zł
IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG4 520 zł
IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG 945 zł
IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG4 945 zł
IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG 1 625 zł
IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG4 1 625 zł
ImuPro SCREEN+ (44 alergeny) 609 zł
ImuPro BASIC (90 alergenów) 1 102 zł
ImuPro COMPLETE (270 alergenów) 2 047 zł
ISAC test, panel alergenów 1 670 zł
Panel alergenów molekularnych (280 komponent) -ALEX 1 418 zł
FTO – mutacja w genie otyłości met. PCR 210 zł
Geno Diag Dieta- geny metabolizmu i otyłości 861 zł
Geno Diag Dieta- geny metabolizmu (dozlecane do 3890) 809 zł
GENOdiagDIETA - geny nietolerancji pokarmowych 977 zł
GENOdiagDIETA - geny metabolizmu witamin i antyoksydantów 924 zł
GENOdiagDIETA - pełny profil nutrigenetyczny 2 100 zł
Omega Test (profil kwasów tłuszczowych: Omega 3, Omega 6,
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe, Nasycone kwasy tłuszczowe,
Tłuszcze TRANS)
2 100 zł
   
MIKROBIOLOGIA CENA
Wymaz z gardła / migdałków w kierunku Streptococcus pyogenes i paciorkowców beta-hemolizujących grupy A,C i G (bad. bakteriologiczne) 50 zł
Wymaz z nosa

50 zł

Wymaz z nosogardzieli 50 zł
Wymaz z jamy ustnej 50 zł
Wymaz z języka 50 zł
Wymaz z dziąseł 50 zł
Wymaz z zębodołu 50 zł
Wymaz z gardła rozszerzony 50 zł
Wymaz z krtani50 50 zł
Wymaz z ucha prawego 50 zł
Wymaz z ucha lewego 50 zł
Wymaz z worka spojówkowego OP 50 zł
Wymaz z worka spojówkowego OL 50 zł
Wymaz z przełyku 50 zł
Wymaz ze zmian skórnych 50 zł
Wymaz z pępka 50 zł
Wymaz z czyraków 50 zł
Wymaz z owrzodzenia 50 zł
Wymaz ze stopy cukrzycowej 50 zł
Wymaz z przetoki 50 zł
Posiew z odleżyny 50 zł
Wymaz ze skóry 50 zł
Wymaz z pachwiny 50 zł
Wymaz z ujścia cewki moczowej 50 zł
Wymaz z cewki moczowej 50 zł
Wymaz spod napletka 50 zł
Wymaz z warg sromowych 50 zł
Wymaz z pochwy 50 zł
Wymaz z kanału szyjki macicy 50 zł
Wymaz z prącia 50 zł
Wymaz z okolicy odbytu 50 zł
Wymaz z odbytu 50 zł
Mocz posiew 50 zł
Kał posiew 50 zł
Plwocina posiew 50 zł
Nasienie posiew 50 zł
Wydzielina z dróg oddechowych 50 zł
Inny materiał posiew 50 zł
Wymaz z przedsionka pochwy w kierunku GBS 40 zł
Wymaz na nosicielstwo MRSA (bad. bakter.) 40 zł
Krew pediatryczna posiew (bad. bakter.)-tylko dla kontrah. 95 zł
Krew pediatryczna posiew (bad. bakter.)-tylko dla kontrah. 95 zł
Krew posiew (bad. bakter.)-tylko dla kontrah. 95 zł
Krew posiew beztlenowy (bad. bakter.)-tylko dla kontrah. 95 zł
Wymaz z rany tlenowo+beztlenowo (bad.bakt.)-tylko dla kontrah. 105 zł
Antybiogram (każdy szczep bakterii patogennych) w cenie badania
MYKOLOGIA CENA
Wymaz z gardła (badanie mykol.) 53 zł
Wymaz z nosa (badanie mykol.) 53 zł
Wymaz z nosogardzieli (badanie mykol.) 53 zł
Wymaz z jamy ustnej (badanie mykol.) 53 zł
Wymaz z języka (badanie mykol.) 53 zł
Wymaz z dziąseł (badanie mykol.) 53 zł
Wymaz z zębodołu (badanie mykol.) 53 zł
Wymaz z migdałków (badanie mykol.) 53 zł
Wymaz z krtani (badanie mykol.) 53 zł
Wymaz z ucha prawego (badanie mykol.) 53 zł
Wymaz z ucha lewego (badanie mykol.) 53 zł
Wymaz z worka spojówkowego OP (badanie mykol.) 53 zł
Wymaz z worka spojówkowego OL (badanie mykol.) 53 zł
Wymaz ze zmian skórnych (badanie mykol.) 53 zł
Wymaz z pępka (badanie mykol.) 53 zł
Wymaz z rany (badanie mykol.) 53 zł
Wymaz z czyraków (badanie mykol.) 53 zł
Wymaz z owrzodzenia (badanie mykol.) 53 zł
Wymaz ze stopy cukrzycowej (badanie mykol.) 53 zł
Wymaz z przetoki (badanie mykol.) 53 zł
Wymaz z ujścia cewki moczowej (badanie mykol.) 53 zł
Wymaz z cewki moczowej (badanie mykol.) 53 zł
Wymaz spod napletka (badanie mykol.) 53 zł
Wymaz z warg sromowych (badanie mykol.) 53 zł
Wymaz z przedsionka pochwy (badanie mykol.) 53 zł
Wymaz z pochwy (badanie mykol.) 53 zł
Wymaz z kanału szyjki macicy (badanie mykol.) 53 zł
Wymaz z prącia (badanie mykol.) 53 zł
Wymaz z okolicy odbytu (badanie mykol.) 53 zł
Wymaz z odbytu (badanie mykol.) 53 zł
Mocz posiew (badanie mykol.) 53 zł
Kał posiew ( badanie mykol.) 53 zł
Nasienie posiew (badanie mykol.) 53 zł
Inny materiał (badanie mykol.) 53 zł
Paznokcie rąk (badanie mykol.) 53 zł
Paznokcie stóp (badanie mykol.) 53 zł
Naskórek dłoni (badanie mykol.) 53 zł
Naskórek stóp (badanie mykol.) 53 zł
Materiał z wałów paznokciowych w kierunku grzybów drożdżopodobnych 69 zł
Mykogram w cenie badania
POBRANIE MATERIAŁU CENA
Usługa – pobranie materiału 9 zł
Usługa – pobranie materiału u dzieci 10 zł
Karta Stałego klienta (duplikat) 11 zł
Transport materiału w suchym lodzie 126 zł

Podane ceny usług medycznych są publikowane tylko w celach informacyjnych i nie stanowią oferty handlowej wg. art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Podane ceny mogą ulec zmianie. Medyk-Centrum zastrzega sobie prawo do zmian.

Cenniki
cennik poradnie
cennik szpital
cennik medycyna estetyczna