Witamy w MEDYK CENTRUM...

Cennik badań laboratoryjnych

BADANIE NASIENIA
CENA
Komputerowe badanie nasienia 200 zł
Fragmentacja DNA plemników 350 zł
Test Postkoitalny 100 zł
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE
CENA
Mocz - badanie ogólne 15 zł
OB 11 zł
Morfologia krwi (pełna 5diff) 16 zł
Rozmaz krwi (manualnie) 18 zł
PT (INR) 14 zł
APTT – czas krzepnięcia 14 zł
Fibrynogen 18 zł
D-dimery, ilościowo 56 zł
Glukoza 13 zł
Elektrolity (Na, K) 24 zł
Sód 12 zł
Potas 12 zł
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) 41 zł
Cholesterol całkowity 13 zł
Cholesterol HDL ( dobry ) 14 zł
Cholesterol LDL met, bezpośrednią ( zły ) - LDL w cenie lipidogramu za darmo 22 zł
Trójglicerydy 13 zł
Próby wątrobowe (ALT, ASP, ALP, GGTP, bil. cał.) 54 zł
ALT 13 zł
AST 13 zł
Fosfataza zasadowa ( alkaliczna ) 14 zł
Bilirubina całkowita 13 zł
Bilirubina wolna (pośrednia) 25 zł
GGTP 14 zł
Cholinoesteraza 28 zł
Dehydrogenaza mleczanowa ( na węzły chłonne) 18 zł
Lipaza 26 zł
Amylaza (diastaza)

15 zł

Mocznik 13 zł
Kreatynina+eGFR 13 zł
Klirens kreatyniny 19 zł
Cystatyna C 105 zł
Kwas moczowy 14 zł
Białko całkowite 14 zł
Albumina 15 zł
Proteinogram 37 zł
Żelazo (Fe) 13 zł
Ferrytyna 43 zł
Wapń całkowity (Ca) 14 zł
Chlorki (Cl) 22 zł
Fosfor nieorganiczny ( PO4) 14 zł
Magnez 14 zł
Gazometria podstawowa (pH, pCO2, pO2) 40 zł
Osmolalność surowicy – wyliczane 39 zł
Osmolalność moczu 39 zł
Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo 74 zł
Wodorowęglany (HCO3) w surowicy, ilościowo 50 zł
Bardzo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe VLCFA 148 zł
BADANIA WITAMIN CENA
Witamina B12 56 zł
Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 213 zł
Witamina D metabolit 25(OH) 89 zł
Witamina B3 (Niacyna) 293 zł
Witamina C (Kwas askorbinowy) 220 zł
Witamina A (Retinol) 143 zł
Witamina B1 (Tiamina) 161 zł
Witamina B2 (Ryboflawina) 161 zł
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) 300 zł
Witamina B6 (Pirydoksyna) 177 zł
Witamina H (Biotyna) 235 zł
Witamina K1 244 zł
Witamina E w surowicy 131 zł
BADANIA KAŁU CENA
Kał - badanie ogólne (barwa, konsystencja, woń, pH+resztki pokarmowe) 43 zł
Kał - resztki pokarmowe 30 zł
Kał - pasożyty (1 ozn.) 30 zł
Kał - G. lamblia met. ELISA 41 zł
Kał - krew utajona (bez diety) 31 zł
Kał - rota i adenowirusy 55 zł
Kał - norowirusy 100 zł
Helicobacter pylori w kale 48 zł
Elastaza trzustkowa w kale 196 zł
Kalprotektyna w kale met.ELISA 166 zł
Laktoferyna w kale met.ELISA 185 zł
M2-PK w kale met.ELISA 284 zł
Clostridium difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale 118 zł
KyberKompakt, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału 530 zł
KyberKompaktPRO 800 zł
Zonulina 320 zł
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH CENA
CRP, ilościowo ( białko ostrej fazy, stan zapalny) 25 zł
Prokalcytonina, ilościowo 145 zł
ASO, ilościowo 25 zł
RF, ilościowo 26 zł
Odczyn Waalera-Rosego 25 zł
Anty-CCP 100 zł
HLA-B 27 236 zł
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA CENA
CK – kinaza fosfokreatyninowa 22 zł
CK-MB, aktywność 32 zł
CK-MB, mass 45 zł
Troponina T 45 zł
Mioglobina 69 zł
NT pro-BNP 140 zł
Homocysteina 83 zł
BNP 101 zł
HEMATOLOGIA CENA
Morfologia krwi (pełna 5diff) 16 zł
Retikulocyty 17 zł
Płytki krwi 19 zł
Mielogram 149 zł
Leukocyty- badanie aktywności fosfatazy zasadowej w granulocytach 140 zł
Oporność osmotyczna erytrocytów 61 zł
SEROLOGIA CENA
Grupa krwi 59 zł
Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia) 118 zł
Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (1 oznaczenie) 69 zł
P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) ( POC ) Odczyn Coombsa 50 zł
Bezpośredni test antyglobulinowy 44 zł
Grupa krwi drugie pobranie 0 zł
Karta Identyfikacyjna Grupy Krwi (odpis) 25 zł
HPA – 1, konflikt płytkowy – badanie przesiewowe 260 zł
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY CENA
TSH 27 zł
FT4 28 zł
FT3 28 zł
T4 28 zł
T3 28 zł
Anty-TPO 52 zł
Anty-TG 51 zł
P/c. p. receptorom TSH (TRAb) 82 zł
Odwrotna trójjodotyronina (rT3) 191 zł
Tyreoglobulina 61 zł
HORMONY PŁCIOWE CENA
FSH 35 zł
LH 35 zł
Estradiol 38 zł
Progesteron 35 zł
Prolaktyna , prl po MTC taka sama cena 35 zł
Beta-HCG 44 zł
HCG wolna podjednostka beta 68 zł
Estriol wolny 55 zł
PAPP-A 69 zł
DHEA-SO4 57 zł
DHEA 61 zł
Androstendion 59 zł
Testosteron 37 zł
Testosteron wolny 68 zł
SHBG 55 zł
17-hydroksyprogesteron 61 zł
AMH 203 zł
Inhibina A 298 zł
Inhibina B 234 zł
Makroprolaktyna 162 zł
DIAGNOSTYKA PRENATALNA I INNE Z ZAKRESU GINEKOLOGII CENA
NIFTY Basic (trisomia 21, 18, 13, płeć) 2 408 zł
Raport oceny ryzyka wad chromosomalnych Cena
Dla I-go trym.T.podw.(PAPP-A, free-BHCG)+rap.PRISCA 189 zł
Dla II-go trym.T.potrójny(AFP,HCG,uE3)+rap.PRISCA 189 zł
PAPP-A (wg FMF) 178 zł
Wolna podjednostka HCG-beta (wg FMF) 178 zł
Inne Cena
Kariotyp, badanie cytogenetyczne 566 zł
Stan przedrzucawkowy, preeklampsja:  
sFlt-1 (rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa 1) 209 zł
PLGF łożyskowy ludzki czynnik wzrostu 209 zł
Indeks (sFlt-1/ PLGF ) 354 zł
HPV, CYTOLOGIA CENA
Cytologia ogólna (nieginekologiczna) met. LBC 178 zł
HPV DNA HR, 14 typów, 16, 18, nie 16/18 (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) 209 zł
Cytologia cienkowarstwowa (LBC) 118 zł
HPV DNA 18 typów, genotypowanie: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11,42,43,44 257 zł
HPV DNA 4 typy (niskoonkogenne), genotypowanie: 6/11, 42, 43, 44 161 zł
HPV DNA 30 typów genotypowanie:6,11,16,18, 26,31,33,35,39,40,42,43,44,45,51,52,53,54,56,58,59, 61,66,68,70,72,73,81,82,89 met.mikromacierzy 386 zł
LBC+ HPV 327 zł
LBC+ Chlamydia tr.PCR 297 zł
LBC+ HPV+ Chl.Trachomatis 427 zł
p16 i Ki67 - ekspresja białek 427 zł
HPV HR (14 genotypów) + p16 i Ki67 ekspresja białek 534 zł
PAKIETY INFEKCYJNE, POJEDYNCZE BADANIA INFEKCYJNE met.PCR z wymazu CENA
HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo 249 zł
Mycoplasma hominis – jakościowo PCR 247 zł
Mycoplasma genitalium met. PCR 210 zł
Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo 182 zł
Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) met.PCR, jakościowo 212 zł
Ureaplasma urealyticum met. PCR, jakościowo 213 zł
Panel infekcji urogenitalnych: Ch.Trachomatis, M.genitalium, U.urealyticum/parvum, HPV 375 zł
Panel infekcji urogenitalnych: Ch.Trachomatis, M.genitalium, U.urealyticum/parvum 311 zł
Panel infekcji urogenitalnych: Ch.Trachomatis, M.hominis, U.urealyticum/parvum 311 zł
Panel infekcji urogenitalnych: Ch.Trachomatis, N.gonorrhoeae 260 zł
Panel urogenitalny 6 patogenów met.PCR (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoea, Mycoplasma genitali, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyt/ Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis) 427 zł
DIAGNOSTYKA ANEMII CENA
Ferrytyna 43 zł
Transferyna 44 zł
Witamina B12 56 zł
Kwas foliowy 52 zł
Erytropoetyna 86 zł
TIBC 22 zł
Rozpuszczalny receptor transferyny 113 zł
Kwas metylomalonowy (MMA) 376 zł
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY CENA
Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h) 25 zł
Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h) 37 zł
Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 2h) 25 zł
do badań 950-958 wykonywanych w naszych Punktach Pobrań roztwór glukozy dodatkowo płatny 0 zł
Przygotowanie do badania *roztwór glukozy do badania dostarczany przez pacjenta lub płatne w PP 10 zł
Hemoglobina glikowana met. HPLC 48 zł
Hemoglobina glikowana 43 zł
Fruktozamina 63 zł
Insulina 52 zł
Insulina po obciążeniu (50 g glukozy 0,1,2) 135 zł
Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0,1,2) 135 zł
Insulina po obciążeniu (0,1) 103 zł
Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 1, 2, 3) 173 zł
Insulina po obciążeniu 53 zł
C-peptyd 55 zł
C-peptyd po obciążeniu 55 zł
P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) 148 zł
P/c. p. dekarboksylazie kw.glutaminowego (anty-GAD) IgG - ilościowo 142 zł
Glukagon*** 311 zł
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH CENA
Parathormon (intact) 50 zł
Kalcytonina 73 zł
Osteokalcyna 79 zł
Fosfataza kwaśna 22 zł
Fosfataza zasadowa izoenzym kostny 37 zł
C-telopeptyd kolagenu typu I 220 zł
Pyrylinks D w moczu 135 zł
Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 213 zł
Witamina D metabolit 25(OH) 89 zł
Beta-Crosslaps (beta-CTX) ( ilościogo oznaczania produktów degradacji kolagenu typu I oraz pomocniczo do oceny resorpcji kostnej) 156 zł
P1NP całkowity (monitorowaeia leczenia osteoporozy u kobiet po menopauzie i pacjent z w rozpoznaną chorobą Pageta) 145 zł
INNE HORMONY I METABOLITY CENA
ACTH 55 zł
Kortyzol 53 zł
Kortyzol w DZM 50 zł
17-hydroksykortykosteroidy w DZM 124 zł
17-ketosteroidy w DZM 124 zł
Aldosteron 79 zł
Aldosteron w DZM 80 zł
Aktywność reninowa osocza 114 zł
Katecholaminy (A,NA,D) w DZM 257 zł
Metoksykatecholaminy w DZM (M, N, 3-Mt) 240 zł
Alfa1-mikoglobulina w moczu 137 zł
Alfa- 2 mikoglobulina 105 zł
Adrenalina 124 zł
Adrenalina w DZM 124 zł
Noradrenalina 124 zł
Noradrenalina w DZM 137 zł
Normetanefryna w DZM 113 zł
Metanefryna w DZM 113 zł
Kwas homogentyzynowy w DZM 312 zł
Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM (5-HIAA) 140 zł
Kwas wanilinomigdałowy w DZM (VMA) 188 zł
Hormon wzrostu 59 zł
IGF BP3 108 zł
IGF-1 102 zł
Gastryna 85 zł
Serotonina 86 zł
Serotonina w DZM 90 zł
Tryptaza 212 zł
Leptyna 156 zł
Nietolerancja laktozy typu dorosłego (Analiza polimorfizmu -13910C>T w genie LCT) met.PCR 300 zł
Porfiryny całkowite w moczu (uroporfiryny, korpoporfiryny, kwas deltaaminolewulinowy, porfobilinogen w porcji) 187 zł
Kwas deltaaminolewulinowy 105 zł
Porfobilinogen w DZM 182 zł
Kwas hipurowy w moczu 211 zł
Kwas homowanilinowy (HVA) w DZM 149 zł
Metabolity katecholamin (VMA, HVA, 5-HIAA) 249 zł
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH CENA
Chromogranina A (guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego) 184 zł
ROMA ( Ca 125 + HE4 + Algorytm oceny ryzyka raka jajnika) 167 zł
HE4 (jajnika) 118 zł
PSA całkowity (prostata) 39 zł
PSA panel (PSA,FPSA, wskaźnik FPSA/PSA) 81 zł
Fosfataza kwaśna sterczowa (gruczoł krokowy) 31 zł
CEA (jelito grube, żołądek, wątroba) 49 zł
AFP (wątroba) 48 zł
CA 125 (jajniki) 52 zł
CA 15-3 (piersi, jajniki) 53 zł
CA 19-9 (żołądek, trzustka, drogi żółciowe) 52 zł
TPS (jajniki, szyjka macicy) 100 zł
SCC - Ag (rak płaskonabłonkowy-szyjka macicy, głowy, szyi, przełyku, płuc, pochwy) 132 zł
CYFRA 21-1 (niedrobnokomórkowy rak płuc) 113 zł
CA 72-4 (jajniki,piersi,jelito grube) 118 zł
Beta-2-mikroglobulina (guzy w kościach) 75 zł
Alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych (gruczolak przysadki) 178 zł
BRCA1 met. PCR (piersi) 375 zł
CHEK2 met. PCR 558 zł
BRCA2 met. PCR (piersi) 423 zł
Pakiet BRCA1, BRCA2 met. biologii molekularnej 594 zł
Pakiet BRCA1, BRCA2, PALB2 met. biologii molekularnej 910 zł
S100 (skóra-czerniak, mózg-glejak wielopostaciowy) 134 zł
NSE (Neuroswoista enolaza)-drobnokomórkowy rak płuc 124 zł
HTLV I/II przeciwciała (wirus ostrej białaczki/chłoniaka) 211 zł
Select MDx - płynna biopsja prostaty 2 124 zł
UKŁAD KRZEPNIĘCIA CENA
Antykoagulant toczniowy 172 zł
Czynnik krzepnięcia II, aktywność 125 zł
Czynnik krzepnięcia V, aktywność 125 zł
Czynnik krzepniecia VII, aktywność 125 zł
Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność 125 zł
Czynnik krzepnięcia IX, aktywność 125 zł
Czynnik krzepnięcia X, aktywność 125 zł
Czynnik krzepnięcia XI, aktywność 125 zł
Czynnik krzepnięcia XII, aktywność 125 zł
Czynnik krzepnięcia XIII, aktywność 149 zł
Czynnik von Willebranda- aktywność 125 zł
Czynnik von Willebranda- stężenie 125 zł
Antytrombina III, aktywność 65 zł
Białko C, aktywność 125 zł
Oporność na aktywne białko C 150 zł
Białko S wolne 125 zł
Czynnik V Leiden met.PCR 279 zł
Nadkrzepliwość wrodzona ( Czynnik V Leiden + Mutacja 20210 GA genu protrombiny) 496 zł
Nadkrzepliwość panel rozszerzony (czynnik V Leiden G1691A, mutacja G20210A genu
protrombiny, czynnik V R2 H1299R, mutacja MTHFR C677T, mutacja MTHFR A1298C, mutacja 675 (4G/5G) w genie PAI-1 (SERPINE1))
743 zł
Aktywność anty-Xa 198 zł
UKŁAD IMMUNOLOGICZNY CENA
Proteinogram 37 zł
Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA (łącznie) 90 zł
IgG 35 zł
IgM 35 zł
IgA 35 zł
IgD 137 zł
IgG1, podklasa 209 zł
IgG2, podklasa 209 zł
IgG3, podklasa 209 zł
IgG4, podklasa 198 zł
IgG1-4, zestaw podklas 557 zł
Dopełniacz, składowa C-3c 67 zł
Dopełniacz, składowa C-4 67 zł
HLA-B 27 236 zł
Alfa-1-antytrypsyna 83 zł
Alfa-1-trypsyna w kale 130 zł
Ceruloplazmina 66 zł
Haptoglobina 74 zł
C1 inhibitor, aktywność 162 zł
C1 inhibitor, stężenie 162 zł
Łańcuchy lekkie kappa 130 zł
Łańcuchy lekkie kappa w moczu 149 zł
Łańcuchy lekkie lambda 130 zł
Łańcuchy lekkie lambda w moczu 149 zł
Stosunek wolnych lekkich łańcuchów kappa/lambda w moczu 230 zł
Wolne lekkie łańcuchy kappa w surowicy 169 zł
Wolne lekkie łańcuchy lambda w surowicy 148 zł
Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) 290 zł
Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) w moczu 311 zł
Apo A1 65 zł
Apo B 72 zł
Lipoproteina Lp(a) 145 zł
Koenzym Q10 193 zł
Witamina D metabolit 25(OH) 89 zł
Aldolaza 59 zł
BADANIA Z MOCZU CENA
Mocz - badanie ogólne 15 zł
Białko w DZM 19 zł
Glukoza w DZM 19 zł
Wapń w DZM 19 zł
Fosfor nieorganiczny w DZM 19 zł
Magnez w DZM 19 zł
Mocznik w DZM 19 zł
Kreatynina w DZM 19 zł
Kwas moczowy w DZM 19 zł
Sód i potas w DZM 28 zł
Chlorki w DZM 22 zł
Białko w moczu 16 zł
Glukoza i ketony w moczu, jakościowo 16 zł
Wapń w moczu 16 zł
Fosfor nieorganiczny w moczu 16 zł
Magnez w moczu 16 zł
Mocznik w moczu 16 zł
Kreatynina w moczu 16 zł
Kwas moczowy w moczu 16 zł
Sód i potas w moczu 24 zł
Chlorki w moczu 21 zł
Amylaza w moczu 19 zł
Weryfikacja- glukoza w moczu 13 zł
Kamienie moczowe, analiza chemiczna 65 zł
INFEKCJE - BADANIA MET. PCR POBIERAMY W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM CENA
HBs antygen -test przesiewowy, w przypadku konieczności weryfikacji wyniku dorejestrowywane będzie automatycznie badanie 499 29 zł
HBs przeciwciała 40 zł
HBs antygen, test potwierdzenia *dorejestrowywane w przypadku dodatniego wyniku badania 300 69 zł
HBe antygen 53 zł
HBe przeciwciała 58 zł
HBc przeciwciała całkowite 52 zł
HBc przeciwciała IgM 62 zł
HBV met. PCR, ilościowo 315 zł
HBV met. PCR, jakościowo 182 zł
HCV przeciwciała 49 zł
HCV met. PCR, ilościowo 461 zł
HCV met. PCR, jakościowo 182 zł
HCV met. PCR, genotypowanie 400 zł
HAV przeciwciała całkowite 69 zł
HAV przeciwciała IgM 69 zł
HIV Ag/Ab (Combo)-test przesiewowy, w przypadku konieczności weryfikacji wyniku dorejestrowywane będzie automatycznie badanie 321 57 zł
HIV test potwierdzenia met. western-blot *dorejestrowywane w przypadku dodatniego wyniku badania 320 372 zł
HIV met. PCR, ilościowo 490 zł
HTLV I/II przeciwciała (wirus ostrej białaczki/chłoniaka) 211 zł
FTA 66 zł
TPHA-test potwierdzenia 66 zł
VDRL ( kiła ) 21 zł
FTA ABS 69 zł
Toksoplazmoza IgG 45 zł
Toksoplazmoza IgM 45 zł
Toksoplazmoza IgG, awidność 95 zł
Toxoplazma gondii met. PCR, jakościowo 273 zł
Różyczka (Rubella virus) IgG 47 zł
Różyczka (Rubella virus) IgM 45 zł
Różyczka (Rubella virus) IgG awidność 201 zł
CMV (Cytomegalovirus) IgG 48 zł
CMV (Cytomegalovirus) IgM 48 zł
CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność 80 zł
CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo 430 zł
CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo 198 zł
CMV DNA w moczu 198 zł
HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo 65 zł
HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo 65 zł
HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo 249 zł
Mononukleoza zakaźna, jakościowo 37 zł
EBV (Epstein-Barr virus) IgG 64 zł
EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo 460 zł
EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo 247 zł
EBV (Epstein-Barr virus) IgG EBNA 83 zł
EBV (Epstein-Barr virus) IgG EA 95 zł
EBV (Epstein-Barr virus) IgG, IgM profil (awidność EBV CA IgG,EBV CA IgG,EBV CA IgM,EBV EA IgG,EBNA IgG) 148 zł
Mycoplasma pneumoniae IgG 54 zł
Mycoplasma pneumoniae IgM 54 zł
Mycoplasma pneumoniae IgA 87 zł
Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo 213 zł
Mycoplasma genitalium met. PCR 210 zł
Chlamydia pneumoniae IgG 71 zł
Chlamydia pneumoniae IgM 71 zł
Chlamydia pneumoniae IgA 75 zł
Chlamydia pneumoniae met. PCR, jakościowo 210 zł
Chlamydia trachomatis IgG 68 zł
Chlamydia trachomatis IgM 68 zł
Chlamydia trachomatis IgA 60 zł
Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo 182 zł
Ureaplasma urealyticum met. PCR, jakościowo 212 zł
Helicobacter pylori, test oddechowy-*pobranie lab centralne 348 zł
Helicobacter pylori- jakościowo 37 zł
Helicobacter pylori IgG 50 zł
Helicobacter pylori IgA 57 zł
Helicobacter pylori w kale 48 zł
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG 71 zł
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM 71 zł
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA 71 zł
Pneumocystis carinii IgG +IgM met. IIF 203 zł
Grypa typ A IgG 90 zł
Grypa typ A IgM 113 zł
Grypa typ B IgG 90 zł
Grypa typ B IgM 113 zł
Grypa typ A i B antygeny 75 zł
Grypa typ AH1N1 met. Real-Time PCR – jakościowo 309 zł
Paragrypa typ 1-4 IgG 138 zł
Odra (Morbilli virus) IgG 79 zł
Odra (Morbilli virus) IgM / 79 zł
Ospa (Varicella zoster virus) IgG 113 zł
Ospa (Varicella zoster virus) IgM 113 zł
Świnka (Myxovirus parotitis) IgG 72 zł
Świnka (Myxovirus parotitis) IgM 72 zł
Malaria, jakościowo 125 zł
Hantavirus IgM, met.ELISA 149 zł
Hantavirus IgG, met.ELISA 149 zł
Borelioza IgG 50 zł
Borelioza IgM 50 zł
Borelioza IgG met. Western-blot 145 zł
Borelioza IgM met. Western-blot 145 zł
Borrelia burgdorferii met. PCR, jakościowo 210 zł
Borelioza - Ocena subpopulacji komórek NK CD57 273 zł
Borrelia burgdorferii met. PCR, jakościowo – badanie kleszcza 178 zł
Borrelia burgdorferi – rozbicie krążących kompleksów immunologicznych (KKI) western-blot IgM IgG 496 zł
TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgM met.ELISA 124 zł
TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgG met. ELISA 124 zł
Anaplasma phagocytophilum IgG met. IIF 210 zł
Anaplasma phagocytophilum Igm met. IIF 210 zł
Babesia microti IgG met. IIF 203 zł
Babesia microti IgM met. IIF 203 zł
Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgG met. IIF 205 zł
Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgM met. IIF 205 zł
Panel infekcji odkleszczowych met. PCR (Borrelia burgdorferi, Babesia divergens, Bartonella henselae, Anaplasma phagocytophilum) 749 zł
Panel infekcji odkleszczowych (TBEV, B.burgdorferi, Aphagocytophillum, E.chaffeensis,Emuris) met. PCR 396 zł
Bruceloza IgG 75 zł
Bruceloza IgM 75 zł
Listeria monocytogenes, IgG met.IIF 118 zł
Yersinia spp. IgG, IgM, IgA (łącznie) 249 zł
Yersinia enterocolitica IgG 87 zł
Yersinia enterocolitica IgM 87 zł
Yersinia enterocolitica IgA 87 zł
Salmonella IgG, IgM, IgA 249 zł
Parvovirus B19 IgG, IgM met.ELISA 205 zł
RSV (Respiratory syncytial virus), IgG met. IIF 87 zł
RSV (Respiratory syncytial virus), IgM met. IIF 87 zł
Tężec (Clostridium tetanii) IgG 249 zł
Toksokaroza (Toxocara canis) IgG 101 zł
Giardia lamblia IgM i IgG 155 zł
Cryptococcus neoformans - antygen krążący, jakościowo 187 zł
Candida- Antygen krążący 205 zł
Aspergillus- Antygen krążący 187 zł
Włośnica (Trichinella spiralis) IgG 241 zł
Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG 124 zł
Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. Western-blot 428 zł
Tasiemiec IgG, met.ELISA (Cestoza) 75 zł
P/c. p. gliście ludzkiej IgG (Ascaris lumbricoides hominis) 64 zł
Nużyca, demodekoza 58 zł
Legioneloza ( Legionella pneumophila) IgG, IgM, IgA 223 zł
Legionella pneumophila, antygen w moczu 130 zł
Quantiferon TB, test IGRA 372 zł
Clostridium difficile, toksyna A/B w kale 118 zł
Tularemia (Francisella tularensis) IgA, IgG, IgM, met. ELISA 317 zł
Koronawirus SARS-CoV2, przeciwciała IgG, ilościowo
110 zł
Koronawirus SARS-CoV2, odpowiedź komórkowa, T-SPOT 642 zł
Koronawirus SARS-CoV2, przeciwciała IgM, półilościowo 124 zł
Koronawirus SARS-CoV2, przeciwciała IgG i IgM, półilościowo 204 zł
Koronawirus SARS-CoV2, antygen, test jakościowy 96 zł
INFEKCJE/MEDYCYNA PODRÓŻY - MATERIAŁ POBIERANY DO BADAŃ OD PON. DO CZW. CENA
Toksokaroza (Toxocara spp.) IgG, met. Western Blot 450 zł
Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy IgG matki i dziecka, met. Western Blot 472 zł
Toksoplazmoza wrodzona, profil porónawczy IgM matki i dziecka, met. Western Blot 472 zł
Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy IgA matki i dziecka, met. Western Blot 472 zł
Bąblowica (Echinococcus multilocularis), IgG met. Western Blot 450 zł
Babesia spp. parazytemia, badanie mikroskopowe krwi. 186 zł
Filarioza badanie mikroskopowe krwi 213 zł
Wirus Denga IgG, met ELISA 186 zł
Wirus Denga IgM, met ELISA 186 zł
Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgG, met. ELISA 281 zł
Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgM, met. ELISA 281 zł
Włośnica (Trichinella spiralis) IgG, met. Western Blot 450 zł
Schistosomoza IgG, met. Western Blot 450 zł
Leiszmanioza trzewna (Leishmania spp.) IgG, met. Western Blot 450 zł
Kał w kierunku pasożytów rodzimych (WCMP) 169 zł
Kał, hodowla w kierunku nicieni (Strongyloides, Ancylostoma, Necator) 169 zł
Kał - pasożyty tropikalne 313 zł
Rodzaj pasożyta w materiale biologicznym 203 zł
Pasożyty tropikalne w moczu 223 zł
Kryptosporydioza (Cryptosporidium spp.) oocysty w kale 169 zł
MONITOROWANIE LEKÓW CENA
Lit, ilościowo 42 zł
Karbamazepina, ilościowo 66 zł
Kwas walproinowy, ilościowo 66 zł
Fenytoina, ilościowo 100 zł
Fenobarbital, ilościowo 75 zł
Digoksyna, ilościowo 74 zł
Paracetamol, ilościowo 75 zł
Teofilina, ilościowo 74 zł
Cyklosporyna A, ilościowo 187 zł
Takrolimus, ilościowo 249 zł
Tioguanina we krwi, ilościowo 268 zł
TOKSYKOLOGIA - ŚRODKI UZALEŻNIAJĄCE CENA
Metamfetamina w moczu, jakościowo 37 zł
Kokaina w moczu, jakościowo 37 zł
Morfina w moczu, jakościowo 37 zł
Metadon w moczu, jakościowo 60 zł
Trójcykliczne antydepresanty w moczu, jakościwo 37 zł
Benzodiazepiny w moczu, jakościowo 37 zł
Barbiturany w moczu, jakościwo 37 zł
Amfetamina w moczu, jakościowo 40 zł
Ecstasy w moczu, jakościowo 40 zł
Marihuana w moczu, jakościowo 40 zł
TOKSYKOLOGIA-METALE – specjalne probówki – system zamknięty CENA
Cynk w moczu, ilościowo 72 zł
Cynk, ilościowo 72 zł
Miedź, ilościowo 68 zł
Miedź w moczu, ilościowo 85 zł
Ołów we krwi, ilościowo 73 zł
Ołów w moczu, ilościowo 100 zł
Kadm we krwi, ilościowo 110 zł
Kadm w moczu, ilościowo 90 zł
Arsen 145 zł
Rtęć we krwi 160 zł
Rtęć w moczu, ilościowo 195 zł
Selen, ilościowo w surowicy 124 zł
Jod, ilościowo 320 zł
Jod w DZM 338 zł
Chrom w moczu 164 zł
Chrom 161 zł
Nikiel 190 zł
Fluor 349 zł
Aluminium (glin) w surowicy 162 zł
Mangan we krwi 141 zł
Tytan w surowicy 175 zł
Kobalt 168 zł
Metale (Nikiel, Kobalt, Chrom, Mangan, Tytan, Aluminium) 498 zł
AUTOIMMUNOLOGIA CENA
PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy (obecność PPJ) – zalecane badanie nr 3280 z mianem!!! 72 zł
PPJ (ANA2) met. IIF, DID ENA screening – typ świecenia, miano oraz swoistość 107 zł
PPJ (ANA3) met. Immunoblot (15 antygenów)-identyfikacja przeciwciał przeciwjądrowych (RNP/Sm,Sm,SS-A,Ro-52,SS-B,Scl-70,PM-Scl100,Jo1,Centromer B, PCNA,dsDNA,nukleosomy, histony,rybosomalne białko P,AMA-M2) 156 zł
PPJ (ANA4) met.IIF i immunoblot (15 antygenów)-GOLD STANDARD-typ śwecenia i miano antygeny jak ANA3 180 zł
PPJ (ANA5) met.IIF i immunoblot ENA (7 antygenów: nRNP/Sm,Sm,SS-A,Ro-52,SS-B,Scl-70,Jo-1),miano 149 zł
PPJ (ANA6) met. Immunoblot ENA (7 antygenów: nRNP/Sm,Sm,SS-A,Ro-52,SS-B,Scl-70,Jo-1),jakosciowo 125 zł
PPJ (ANA7) met. ELISA (9 antygenów: nRNP/Sm,SS-A,SS-B,Scl-70,Jo-1,PCNA,PM-SCL,Rybosomalne białko P, Sm),jakosciowo 88 zł
PPJ (ANA9) met.IIF,typ świecenia, miano (badanie 600+miano świecenia)-dawne nasze ANA1,5 74 zł
Panel autoprzeciwciał (ch.tk.łącznej, vasculittis, ch.autoimmunologiczne wątroby) met.BLOT 209 zł
PPJ SES (SES-ANA) met.IIF 81 zł
PPJ anty-SS-B (La) met. ELISA 74 zł
PPJ anty-SS-A (Ro) met. ELISA 74 zł
PPJ przeciw centromerom (ACA) met. ELISA 105 zł
PPJ anty-Jo-1 met. ELISA 105 zł
PPJ anty-Scl-70 met. ELISA 105 zł
PPJ anty-Sm met. ELISA 88 zł
PPJ przeciw histonom met. ELISA 88 zł
P/c. przeciwjądrowe ANA, AMA, ASMA met.IIF 119 zł
P/c. p. dsDNA met. IIF 75 zł
P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF 107 zł
PPJ panel Myositit met. Immunoblot (Mi-2,Ku,PM-Scl 100,PM-Scl 75,Jo-1,SRP,pl-7,pl-12,EJ,OJ,Ro-52) 238 zł
PPJ panel sklerodermia met. Immunoblot (Scl-70,CENP A, CENP B,RNA Pol III 11 kDa,RNA Pol III 155 kDa,fibrylarna,NOR-90,Th/To,PM-Scl 100,PM-Scl-75,Ku,PDGFR,Ro-52) 273 zł
P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF 79 zł
P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF 88 zł
P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF 89 zł
P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF 79 zł
P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF 79 zł
P/c. p.antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1)met.immunobloting 173 zł
Panel wątrobowy pełny (ANA2, AMA, ASMA, anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF, DID 174 zł
Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY ( anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. Immunobloting 161 zł
Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF 149 zł
Panel wątrobowy (AMA, LKM-1) met. IIF 116 zł
Panel celiakia IgA(DGP IgA, tTG IgA) met.BLOT 166 zł
Panel celiakia IgG(DGP IgG, tTG IgG) met.BLOT 166 zł
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF 99 zł
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF 99 zł
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF 168 zł
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF 99 zł
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF 99 zł
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF 168 zł
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF 148 zł
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF 148 zł
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 241 zł
P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF 90 zł
P/c. p. retikulinie w kl. IgG met. IIF 90 zł
P/c. p. retikulinie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF) 168 zł
P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA 102 zł
P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG met. ELISA 102 zł
P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG i IgA met. ELISA 191 zł
P/c. p. deamidowanej gliadynie (DGP) IgA met. ELISA 106 zł
P/c. p. deamidowanej gliadynie (DGP) IgG met. ELISA 106 zł
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA 64 zł
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA 64 zł
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 120 zł
P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA 101 zł
P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA 101 zł
P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 196 zł
P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA 81 zł
P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA 81 zł
P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 155 zł
P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 149 zł
Antykoagulant toczniowy 172 zł
P/c. p. antygenom jajnika met. IIF 173 zł
P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF 140 zł
P/c. p. plemnikom met. IIF 112 zł
P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK) met.RIA 340 zł
P/c. przeciwko titinie 310 zł
P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF 124 zł
P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-ACHR) met. RIA 183 zł
P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF 86 zł
P/c. p. czynnikowi wew. Castle'a i p. kom. okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF 107 zł
P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GMB) met. IIF 130 zł
P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF 111 zł
P/c. p. wyspom trzust., kom. zewnątrzwydzielniczym trzust. i kom. kubkowatym jelit met. IIF 160 zł
Panel jelitowy (p/c. p. kom. zewnątrzwydziel. trzustki i kom. kubk. jelit, ASCA, ANCA) met. IIF 249 zł
P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF 108 zł
P/c. p. korze nadnerczy met. IIF 113 zł
Autoimmunologiczne zapalenie mózgu, panel przeciwciał IIF (Anty-NMDA, anty-GABA, anty-AMPA R1, anty-AMPA-R2, przeciw podjednostkom kanałów potasowych bramkowanych napięciem (VGKC) – anty-CASPR2 i anty-LGI-1 747 zł
P/c. przeciw akwaporynie 4 met. IIF 214 zł
P/c. p. keratynie (AKA) met. IIF 124 zł
Badania tkankowe 150 zł
P/c. p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid met. IIF 150 zł
P/c. BMZ (badanie na splice skóry) met. IIF 125 zł
Badanie w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) met. IIF 125 zł
P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgG 280 zł
P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgM 225 zł
P/c. p. insulinie met. ELISA 248 zł
USTALENIE OJCOSTWA ORAZ DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH MET. PCR – MATERIAŁ POBIERAMY OD PON.DO CZW. CENA
Test DNA na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, 2 osoby 696 zł
Test DNA na ojcostwo  i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne - dodatkowa osoba 350 zł
Test DNA na ojcostwo  i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, 3 osoby 100 zł
Niepłodność męska, azoospermia, oligoospermia (badanie regionu AZF) 439 zł
Apo E genotyp. ocena skł. do wyst. Alzheimera/dzie. skł. do miaz. met. PCR 439 zł
Hemochromatoza met. PCR 696 zł
Zespół Gilberta 310 zł
HLA-B 27 236 zł
Zespół łamliwego chromosomu X - prescreening (badanie regionu zawierającego powtórzenia CGG w genie FMR1) 434 zł
Polimorfizm R2 genu czynnika V (badanie uzupełniające przy dodatnim Czynniku V Leiden(bad.239)) 249 zł
Nadkrzepliwość panel rozszerzony (czynnik V Leiden G1691A, mutacja G20210A genu protrombiny, czynnik V R2 H1299R, mutacja MTHFR C677T, mutacja MTHFR A1298C, mutacja 675 (4G/5G) w genie PAI-1 (SERPINE1)) 743 zł
Mutacje w genie CYP1B1 (Genetyczna predyspozycja wielonarządowa do nowotworów: piersi, jelita grubego, pęcherza moczowego, płuca, krtani - analiza mutacji genu CYP1B1 (142G/G, 355T/T, 4326C/C )) 280 zł
Fruktozemia wrodzona- mutacje A150P i A175D w genie ALDOB -met. PCR 310 zł
Polimorfizm4g/5g w genie PAI-1 (SERPINE1) 310 zł
Nietolerancja laktozy typu dorosłego (Analiza polimorfizmu -13910C>T w genie LCT) met.PCR 300 zł
NOD2 - badanie wariantów genetycznych związanych z predyspozycją do choroby Leśniowskiego-Crohna 608 zł
APC – podstawowe badanie mutacji związanych z rodzinną polipowatością jelita grubego 608 zł
TP53 badanie mutacji germinalnych w genie TP53 731 zł
CDKN2A – badanie mutacji genu CDKN2A 618 zł
Choroba Niemanna-Picka typ A/B (gen SMPD1 - cały) 1113 zł
Łuszczyca (HLA-Cw6) 434 zł
Zespół Retta 744 zł
Termolabilny wariant MTHFR 348 zł
Mutacja 20210 G-A genu protrombiny 270 zł
Czynnik V Leiden 279 zł
Nadkrzepliwość wrodzona ( Czynnik V Leiden + Mutacja 20210 GA genu protrombiny) 496 zł
ALERGOLOGIA CENA
IgE całkowite 39 zł
Eozynofilia bezwzględna (manualnie) 30 zł
Diaminooksydaza (DAO) aktywność 296 zł
Histamina 279 zł
Panel alergenów mieszanych BIOCHECK (20 alergenów) 209 zł
Panel alergenów pokarmowych BIOCHECK (20 alergenów) 209 zł
Panel alergenów oddechowych BIOCHECK (20 alergenów) 209 zł
Panel alergenów – mieszany EUROLINE (28 alergenów) 227 zł
Panel alergenów pokarmowych EUROLINE (21 alergenów) 227 zł
Panel alergenów oddechowych EUROLINE (21 alergenów) 227 zł
Panel oddechowy III (10 alergenów) 145 zł
Panel pokarmowy IV (10 alergenów) 145 zł
Panel pokarmowy III (10 alergenów) 145 zł
Panel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów) 126 zł
Panel oddechowy, trawy, chwasty (10 alergenów) 126 zł
Panel oddechowy, drzewa (10 alergenów) 126 zł
Panel oddechowy, zwierzęta (10 alergenów) 126 zł
Panel atopowy (20 alergenów) 280 zł
Panel pokarmowy, mąka i mięso (10 alergenów) 126 zł
Panel pokarmowy, nabiał i orzechy (10 alergenów) 126 zł
Panel pokarmowy, owoce (10 alergenów) 126 zł
Panel pokarmowy, warzywa (10 alergenów) 116 zł
Panel mleko krowie plus gluten 134 zł
IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych 65 zł
IgE sp. TP9 - mieszanka drzew 65 zł
IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów 65 zł
IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni 65 zł
IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza 65 zł
IgE sp. EP71 - mieszanka pierza 65 zł
IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków 65 zł
IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych 65 zł
IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca) 65 zł
IgE sp. GP3 mieszanka traw 3 65 zł
Panel atopowy- 30 alergenów 280 zł
Panel - jady owadów (Pszczoła,Osa,Szerszeń,Komar,Meszka) 127 zł
IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus 49 zł
IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae 49 zł
IgE sp. D70 - Acarus siro 49 zł
IgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructor 49 zł
IgE sp. D72 - Tyrophagus putescientiae 49 zł
IgE sp. E7 - odchody gołębia 49 zł
IgE sp. H2 - mieszanka kurzu domowego (Hollister Sten) 49 zł
IgE sp. I6 - karaluch – prusak 49 zł
IgE sp. odchody kanarka 49 zł
IgE sp. E1 - sierść kota 49 zł
IgE sp. E2 - sierść psa 49 zł
IgE sp. E3 - sierść konia 49 zł
IgE sp. E201 - pióra kanarka 49 zł
IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi) 49 zł
IgE sp. E78 - pióra papużki falistej 49 zł
IgE sp. E86 - pióra kaczki 49 zł
IgE sp. E84 - naskórek chomika 49 zł
IgE sp. E82 - naskórek królika 49 zł
IgE sp. E81 - naskórek owcy 49 zł
IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej 49 zł
IgE sp. E5 łupież psa 49 zł
IgE sp. G3 - kupkówka pospolita 49 zł
IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa 49 zł
IgE sp. G6 - tymotka łąkowa 49 zł
IgE sp. G12 - żyto (pyłki) 49 zł
IgE sp. T3 – brzoza 49 zł
IgE sp. T4 - leszczyna 49 zł
IgE sp. T2 – olcha 49 zł
IgE sp. T14 - topola 49 zł
IgE sp. T12 – wierzba 49 zł
IgE sp. W9 - babka lancetowata 49 zł
IgE sp. W6 - bylica pospolita 49 zł
IgE sp. W10 - komosa biała 49 zł
IgE sp. M6 - Alternaria tenuis 49 zł
IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus 49 zł
IgE sp. M5 - Candida albicans 49 zł
IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum 49 zł
IgE sp. M4 - Mucor racemosus 49 zł
IgE sp. M1 - Penicillium notatum 49 zł
IgE sp. F1 - białko jajka 49 zł
IgE sp. F245 - jajko całe 49 zł
IgE sp. F75 - żółtko jajka 49 zł
IgE sp. F76 - alfa laktoalbumina 49 zł
IgE sp. F77 - beta laktoglobulina 49 zł
IgE sp. F78 - kazeina 49 zł
IgE sp. F2 - mleko krowie 49 zł
IgE sp. F81 - ser cheddar 49 zł
IgE sp. F360 jogurt 49 zł
IgE sp. F79 - gluten (gliadyna) 49 zł
IgE sp. F11 – gryka 49 zł
IgE sp. F6 - jęczmień 49 zł
IgE sp. F8 – kukurydza 49 zł
IgE sp. F4 – pszenica 49 zł
IgE sp. F9 - ryż 49 zł
IgE sp. F14 – soja 49 zł
IgE sp. F5 - żyto 49 zł
IgE sp. F88 - baranina 49 zł
IgE sp. F284 – indyk 49 zł
IgE sp. F83 – kurczak 49 zł
IgE sp. F26 - wieprzowina 49 zł
IgE sp. F27 – wołowina 49 zł
IgE sp. F3 - dorsz 49 zł
IgE sp. F40 – tuńczyk 49 zł
IgE sp. F24 krewetka 49 zł
IgE sp. F15 - fasola 49 zł
IgE sp. F12 – groch 49 zł
IgE sp. F31 – marchew 49 zł
IgE sp. F244 - ogórek 49 zł
IgE sp. F86 – pietruszka 49 zł
IgE sp. F25 - pomidor 49 zł
IgE sp. F85 – seler 49 zł
IgE sp. F35 - ziemniak 49 zł
IgE sp. F48 – cebula 49 zł
IgE sp. F92 - banan 49 zł
IgE sp. F94 – gruszka 49 zł
IgE sp. F49 - jabłko 49 zł
IgE sp. F84 – kiwi 49 zł
IgE sp. F33 – pomarańcza 49 zł
IgE sp. F44 - truskawka 49 zł
IgE sp. F237 morela 49 zł
IgE sp. F259 winogrona 49 zł
IgE sp. F105 – czekolada 49 zł
IgE sp. F93 – kakao 49 zł
IgE sp. F221 – kawa 49 zł
IgE sp. F403 - drożdże browarnicze 49 zł
IgE sp. F89 - musztarda 49 zł
IgE sp. F277 - koperek 49 zł
IgE sp. F280 - pieprz czarny 49 zł
IgE sp. F17 - orzech leszczyny 49 zł
IgE sp. F256 - orzech włoski 49 zł
IgE sp. F13 - orzech ziemny 49 zł
IgE sp. F20 migdały 49 zł
IgE sp. I3 - jad osy 49 zł
IgE sp. I1 - jad pszczoły 49 zł
IgE sp. I5 - jad szerszenia europejskiego 49 zł
IgE sp. I71 - jad komara 49 zł
IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa) 49 zł
IgE sp. O1 - bawełna 49 zł
IgE sp. K20 – wełna 49 zł
IgE sp. K82 – latex 49 zł
IgE sp. K74 jedwab 49 zł
IgE sp. K80 formaldehyd 49 zł
IgE sp. C204 - amoxycylina 49 zł
IgE sp. P1 - glista ludzka 49 zł
IgE sp. B312 Laktoza 188 zł
ALERGIA POKARMOWA IgG-ZALEŻNA (TYPU III) CENA
IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG 413 zł
IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG4 413 zł
IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG 585 zł
IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG4 585 zł
IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG

1 063

IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG4 1 063 zł
IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG 1 830 zł
IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG4 1 830 zł
ImuPro SCREEN+ (44 alergeny) 590 zł
ImuPro BASIC (90 alergenów) 1 150 zł
ImuPro COMPLETE (270 alergenów) 2 190 zł
ISAC test, panel alergenów 1 760 zł
Panel alergenów molekularnych (280 komponent) -ALEX 1 499 zł
FTO – mutacja w genie otyłości met. PCR 236 zł
Geno Diag Dieta- geny metabolizmu i otyłości 967 zł
Geno Diag Dieta- geny metabolizmu (dozlecane do 3890) 909 zł
GENOdiagDIETA - geny nietolerancji pokarmowych 1 103 zł
GENOdiagDIETA - geny metabolizmu witamin i antyoksydantów 1 038 zł
GENOdiagDIETA - pełny profil nutrigenetyczny 2 365 zł
Omega Test (profil kwasów tłuszczowych: Omega 3, Omega 6,
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe, Nasycone kwasy tłuszczowe,
Tłuszcze TRANS)
590 zł
   
MIKROBIOLOGIA CENA
Wymaz z gardła / migdałków w kierunku Streptococcus pyogenes i paciorkowców beta-hemolizujących grupy A,C i G (bad. bakteriologiczne) 52 zł
Wymaz z nosa

52 zł

Wymaz z nosogardzieli 52 zł
Wymaz z jamy ustnej 52 zł
Wymaz z języka 52 zł
Wymaz z dziąseł 52 zł
Wymaz z zębodołu 52 zł
Wymaz z gardła rozszerzony 52 zł
Wymaz z krtani50 52 zł
Wymaz z ucha prawego 52 zł
Wymaz z ucha lewego 52 zł
Wymaz z worka spojówkowego OP 52 zł
Wymaz z worka spojówkowego OL 52 zł
Wymaz z przełyku 52 zł
Wymaz ze zmian skórnych 52 zł
Wymaz z pępka 52 zł
Wymaz z czyraków 65 zł
Wymaz z owrzodzenia 65 zł
Wymaz ze stopy cukrzycowej 65 zł
Wymaz z przetoki 65 zł
Posiew z odleżyny 65 zł
Wymaz ze skóry 52 zł
Wymaz z pachwiny 52 zł
Wymaz z ujścia cewki moczowej 52 zł
Wymaz z cewki moczowej 52 zł
Wymaz spod napletka 52 zł
Wymaz z warg sromowych 52 zł
Wymaz z pochwy 52 zł
Wymaz z kanału szyjki macicy 52 zł
Wymaz z prącia 52 zł
Wymaz z okolicy odbytu 52 zł
Wymaz z odbytu 52 zł
Mocz posiew 52 zł
Kał posiew 52 zł
Plwocina posiew 52 zł
Nasienie posiew 52 zł
Wydzielina z dróg oddechowych 52 zł
Inny materiał posiew 52 zł
Wymaz z przedsionka pochwy w kierunku GBS 51 zł
Wymaz na nosicielstwo MRSA (bad. bakter.) 51 zł
Krew pediatryczna posiew (bad. bakter.)-tylko dla kontrah. 72 zł
Krew posiew (bad. bakter.)-tylko dla kontrah. 71 zł
Krew posiew beztlenowy (bad. bakter.)-tylko dla kontrah. 71 zł
Wymaz z rany tlenowo+beztlenowo (bad.bakt.)-tylko dla kontrah. 112 zł
Antybiogram (każdy szczep bakterii patogennych) w cenie badania
MYKOLOGIA CENA
Wymaz z gardła (badanie mykol.) 63 zł
Wymaz z nosa (badanie mykol.) 63 zł
Wymaz z nosogardzieli (badanie mykol.) 63 zł
Wymaz z jamy ustnej (badanie mykol.) 63 zł
Wymaz z języka (badanie mykol.) 63 zł
Wymaz z dziąseł (badanie mykol.) 63 zł
Wymaz z zębodołu (badanie mykol.) 63 zł
Wymaz z migdałków (badanie mykol.) 63 zł
Wymaz z krtani (badanie mykol.) 63 zł
Wymaz z ucha prawego (badanie mykol.) 63 zł
Wymaz z ucha lewego (badanie mykol.) 63 zł
Wymaz z worka spojówkowego OP (badanie mykol.) 63 zł
Wymaz z worka spojówkowego OL (badanie mykol.) 63 zł
Wymaz ze zmian skórnych (badanie mykol.) 63 zł
Wymaz z pępka (badanie mykol.) 63 zł
Wymaz z rany (badanie mykol.) 63 zł
Wymaz z czyraków (badanie mykol.) 63 zł
Wymaz z owrzodzenia (badanie mykol.) 63 zł
Wymaz ze stopy cukrzycowej (badanie mykol.) 63 zł
Wymaz z przetoki (badanie mykol.) 63 zł
Wymaz z ujścia cewki moczowej (badanie mykol.) 63 zł
Wymaz z cewki moczowej (badanie mykol.) 63 zł
Wymaz spod napletka (badanie mykol.) 63 zł
Wymaz z warg sromowych (badanie mykol.) 63 zł
Wymaz z przedsionka pochwy (badanie mykol.) 63 zł
Wymaz z pochwy (badanie mykol.) 63 zł
Wymaz z kanału szyjki macicy (badanie mykol.) 63 zł
Wymaz z prącia (badanie mykol.) 63 zł
Wymaz z okolicy odbytu (badanie mykol.) 63 zł
Wymaz z odbytu (badanie mykol.) 63 zł
Mocz posiew (badanie mykol.) 63 zł
Kał posiew ( badanie mykol.) 63 zł
Nasienie posiew (badanie mykol.) 63 zł
Inny materiał (badanie mykol.) 63 zł
Paznokcie rąk (badanie mykol.) 63 zł
Paznokcie stóp (badanie mykol.) 63 zł
Naskórek dłoni (badanie mykol.) 63 zł
Naskórek stóp (badanie mykol.) 63 zł
Materiał z wałów paznokciowych w kierunku grzybów drożdżopodobnych 70 zł
Mykogram w cenie badania
POBRANIE MATERIAŁU CENA
Usługa – pobranie materiału 10 zł
Usługa – pobranie materiału u dzieci 11 zł
Usługa - pobieranie materału mikrobiologicznego 12 zł
W Medyk Centrum materiał do badań pobierany jest od dzieci powyżej 7. roku życia oraz dorosłych.

Powyższy cennik obowiązuje od 01.02.2024.

Podane ceny usług medycznych są publikowane tylko w celach informacyjnych i nie stanowią oferty handlowej wg. art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Podane ceny mogą ulec zmianie. Medyk-Centrum zastrzega sobie prawo do zmian.

Cenniki
cennik poradnie
cennik szpital
cennik medycyna estetyczna