Witamy w MEDYK CENTRUM...

Podniesienie świadomości kobiet w kontekście systematycznych badań cytologicznych w kierunku wykrywania raka szyjki macicy oraz badań mammograficznych w kierunku wykrywania raka piersi.

Podniesienie świadomości kobiet w kontekście systematycznych badań cytologicznych w kierunku wykrywania raka szyjki macicy oraz badań mammograficznych w kierunku wykrywania raka piersi na terenie Częstochowy i powiatów częstochowskiego, myszkowskiego i kłobuckiego.
 

 

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy.

Projekt skierowany jest do kobiet z obszaru województwa śląskiego (w wieku aktywności zawodowej), które zamieszkują na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

W projekcie przewidziano realizację 5 zadań polegających na zakupie sprzętu multimedialnego oraz prowadzeniu działań informacyjno edukacyjnych oraz badań mammograficznych i cytologicznych. W wyniku realizacji inwestycji 1000 osób zostanie objętych programem zdrowotnym dzięki EFS.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.10.2018 r. do 31.03.2021 r. na obszarze Miasta Częstochowy oraz powiatów częstochowskiego, myszkowskiego i kłobuckiego.

 

Cenniki
cennik poradnie
cennik szpital
cennik medycyna estetyczna