Napisz do nasz maila Rejestracja online Zobacz nas na Youtube Zobacz nas na Facebooku Zadznoń do nas przez Skype - login: medykcentru

Jesteś tutaj

Strona główna » O nas » Projekty UE

Projekty UE

Galeria MEDYK CENTRUM

Regionalny Program Opercyjny Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

„Wzrost konkurencyjności firmy Medyk-Centrum Jan Bińczyk poprzez zakup innowacyjnej aparatury ultrasonograficznej i radiograficznej umożliwiającej wczesną diagnostykę i wysokiej jakości badania”
 
 
Beneficjent:  Prywatne Centrum Medyczne „Medyk Centrum” Jan Bińczyk.
 
Wartość projektu na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie 999 836,38 zł.
Wartość dofinansowania 560 655,91 zł.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Opis projektu:   

W ramach projektu zakupiono nowoczesny sprzęt w postaci cyfrowego ultrasonografu oraz zestawu do radiografii pośredniej.

Cyfrowy ultrasonograf pozwala na wprowadzenie nowoczesnej technologii związanej z diagnostyką położniczo-ginekologiczną oraz badaniami prenatalnymi. Badania przeprowadzane przy pomocy ultrasonografu umożliwiają precyzyjną diagnostykę wad płodu, kardiologię płodową, wczesną ocenę arterosklerozy, badania sprężystości naczyń oraz obrazowanie z mapowaniem kierunku przepływu krwi.

Zestaw do radiografii pośredniej pozwala na wykorzystanie szerokiego wachlarza możliwości w zakresie diagnostycznych badań rentgenowskich. Umożliwi m.in. ucyfrowienie aparatów analogicznych rentgenowskich – mammograficznego i kostno-stawowego. Pozwoli m.in. na wczesne wykrywanie chorób onkologicznych u dzieci i dorosłych oraz obrazowanie tomograficzne.
 
Inwestycja jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom pacjentów. Znajomość potrzeb pacjentów pozwoliła na wybranie sprzętu, który pozwoli w pełni zaspokoić ich potrzeby i jednocześnie przybliży służbę zdrowia do standardów panujących na Zachodzie Europy.
 
Dostępna paleta usług przy użyciu nowoczesnej aparatury pozwala precyzyjnie i szybko zdiagnozować pacjenta, a w konsekwencji zwiększyć jego szansę na powrót do zdrowia.
 
Poprzez realizację projektu, którego jednym z celów było wdrożenie innowacji i nowych technologii, najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny jest teraz dostępny dla każdego i spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających pacjentów. Wsparcie finansowe ze strony funduszy strukturalnych umożliwiło przedsiębiorcy wykorzystanie nowoczesnej technologii w swojej pracy, a poprzez zakres usług jakie świadczy – najwyższa jakość i światowe standardy trafiają do bezpośredniego odbiorcy – pacjenta, który może odczuć skuteczność i rezultaty wsparcia ze strony Unii Europejskiej. 
 

Regionalny Program Opercyjny Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

"Wzrost konkurencyjności firmy Medyk-Centrum Jan Bińczyk poprzez zakup nowoczesnej aparatury stomatologicznej w celu wprowadzenia do oferty nowych usług medycznych"
 
 
Beneficjent: Prywatne Centrum Medyczne „Medyk Centrum” Jan Bińczyk. 
Wartość projektu na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie 357 000,00 zł. 
Wartość dofinansowania na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie 199 986,73 zł 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
 
„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
 
Opis projektu:
 
W ramach projektu zakupiono nowoczesne urządzenia stomatologiczne, które pozwoliły na wprowadzenie nowych usług w Centrum Medycznym.
 
Dwa nowoczesne unity stomatologiczne stanowią podstawę wyposażenia gabinetu stomatologicznego. Są to urządzenia cyfrowe zapewniające szybkie, bezbolesne i precyzyjne leczenie. Ich wielką zaletą jest przystosowanie do leczenia osób niepełnosprawnych co podwyższa funkcjonalność i standard usług stomatologicznych.
 
Nowoczesny i energooszczędny autoklaw, zapewnia bezpieczeństwo sterylizacji i gwarantuje bezpieczeństwo przeprowadzanych zabiegów.
 
Pantomograf z funkcją cefalometryczną jest jednym z pierwszych tego typu urządzeń w powiecie częstochowskim. Funkcja cefalometryczna udoskonala diagnostykę i leczenie ortodontyczne. Aparat służy do wykonywania zdjęć ortopantomograficznych i umożliwia obrazowanie części twarzowej czaszki. Urządzenie umożliwiło wprowadzenie pełnego zakresu usług stomatologicznych, zabiegów chirurgicznych szczęki i implantacji.
 
Aparat RTG do wykonywania zdjęć wewnątrzustnych. Cyfrowy aparat wymaga znacznie niższej dawki promieniowania RTG w porównaniu z aparatami analogowymi co wpływa korzystnie na bezpieczeństwo pacjenta podczas wykonywania zdjęć. Urządzenie pozwoliło na wprowadzenie kompleksowych usług stomatologicznych. Umożliwia wykonywanie m.in. zdjęć pojedynczych zębów, zgryzowych, zgryzowo-skrzydłowych w dowolnej technice.

Inwestycja jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, a przede wszystkim dużym zainteresowaniu tego typu usługami z ich strony. Znajomość potrzeb pacjentów pozwoliła na wybranie sprzętu, który pozwoli w pełni zaspokoić ich potrzeby, zlikwiduje bariery dla niepełnosprawnych i jednocześnie przybliży służbę zdrowia do standardów panujących na Zachodzie Europy.

Poprzez realizację projektu, którego jednym z celów jest wsparcie przedsiębiorstw prowadzące do osiągnięcia przez ten sektor przewagi konkurencyjnej oraz wzrostowi zatrudnienia, najnowocześniejszy sprzęt stomatologiczny jest teraz dostępny dla każdego  i spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających pacjentów. Zakup nowych urządzeń pozwolił na rozszerzenie zakresu usług świadczonych przez firmę a tym samym do wzrostu jej konkurencyjności. Wsparcie finansowe ze strony funduszy strukturalnych umożliwiło przedsiębiorcy wykorzystanie nowoczesnej technologii w swojej pracy, a poprzez zakres usług jakie świadczy – najwyższa jakość i światowe standardy trafiają do bezpośredniego odbiorcy – pacjenta, który może odczuć skuteczność i rezultaty wsparcia ze strony Unii Europejskiej.

eRejestracja w Medyk Centrum

def