Witamy w MEDYK CENTRUM...

Witamy w naszym Centrum Medycznym.

CHIRURGIA ORTOPEDYCZNA

 


OPERACJE ARTROSKOPOWE (artroskopia)

Artroskopia -  słowo to pochodzi z języka greckiego i oznacza "patrzeć w stawie". Technika ta jest znana od 30 lat i coraz bardziej się doskonali. Artroskopia to procedura minimalnie inwazyjna. Oznacza to, że w przeciwieństwie do tak zwanej operacji otwartej, nie uszkadza tkanek otaczających, jest często ograniczona do dwóch, około 10 mm długości nacięć, przez które wkładana jest kamera i inne narzędzia, precyzyjnie dobrane do zaistniałej sytuacji i potrzeby. Cała procedura jest znacznie powiększona na ekranie. Dla chirurga artroskopia ma tę zaletę, że oznacza stuprocentową diagnozę, mogącą potwierdzić uzupełnić lub wręcz zaprzeczyć wynikom rtg, usg czy rezonansu…i jednoczasowo - w tej samej operacji, umożliwić odpowiednią terapię, warunkującą i pozwalającą na planowanie dalszych, konkretnie ukierunkowanych etapów leczenia. Korzyści dla pacjenta są ogromne. Artroskopia nie trwa tak długo jak operacje otwarte, powoduje mniej bólu i przyspiesza gojenie, ma znacznie mniej ryzyka powikłań.  Często może być wykonywana ambulatoryjnie, bez irytujących hospitalizacji. Artroskopię przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym. W poszczególnych przypadkach, znieczulenie rdzenia jest możliwe tak, że pacjent może oglądać zabieg na ekranie.

Staw kolanowy:

 • wycięcie, naprawa łąkotek (szycie szwem klasycznym, implanty),
 • rekonstrukcje więzadeł stawu kolanowego,
 • regeneracyjne leczenie chorób chrząstki stawowej,
 • wycięcie zwłóknień śródstawowych,
 • rekonstrukcja niestabilnej rzepki – nawykowe zwichnięcie rzepki,
 • rekonstrukcja powierzchni stawowej po złamaniu,
 • synowektomia w reumatoidalnym zapaleniu stawów,
 • ciała wolne, chondromatoza,
 

Staw skokowy:

 • wycięcie zwłóknień,
 • wycięcie zwyrodnień kostno-chrzęstnych, wyrośli,
 • synowektomia w reumatoidalnym zapaleniu stawów,
 • usztywnienie stawu skokowego górnego i dolnego,
 • odbarczenie ścięgna Achillesa,

W obrębie barku: 

 • zespoły bólowe,
 • uszkodzenia pierścienia rotatorów,
 • niestabilność,
 • zespół zamrożonego barku,
 • zmiany zwyrodnieniowe,
 • złamania,
 • deformacje pourazowe,

CHIRURGIA ORTOPEDYCZNA

Staw kolanowy:

 • endoprotezoplastyka całkowita,
 • endoprotezoplastyka jednoprzedziałowa, minimalnie inwazyjna,
 • korekcja osi kończyny dolnej,
 • rekonstrukcja więzadeł,
 • leczenie entezopatii – np. kolano skoczka,
 • leczenie niestabilności rzepki,

Stopa:

 • paluch koślawy (hallux), palce młotkowate, szponiaste,
 • ostrogi piętowe, płaskostopie, kostki dodatkowe,
 • zwyrodnienia,
 • neuropatie nerwu piszczelowego (Mortona, itp.),
 • rekonstrukcje więzadłowe,

Kończyna górna

 • przykurcz Dupuytrena,
 • ciasnota podbarkowa,
 • zespół cieśni nadgarstka,
 • zespół nerwu łokciowego,
 • entezopatie,
 • uszkodzenia ścięgien i nerwów obwodowych,

CHIRURGIA URAZOWA

 • zespolenia złamań: kończyna górna i dolna; zespolenia przykostne, rekonstrukcyjne, śródszpikowe,
 • złamania śródstawowe,
 • operacje w zaburzeniach zrostu kostnego po złamaniach,
 • zabiegi naprawcze deformacji,
 • naprawa uszkodzeń tkanek miękkich; uszkodzenia ścięgien, mięśni.

Leczenie czynnikami wzrostu - ACP / PRP

Czynniki wzrostu to białka, których zadaniem jest stymulacja procesów naprawczych oraz regeneracyjnych rożnych tkanek po uszkodzeniu ich. Największa koncentracja czynników wzrostu występuje w płytkach krwi, z których te czynniki wzrostu są uwalniane w odpowiedzi na uszkodzenie tkanek podczas procesu krzepnięcia krwi.

Czynniki wzrostu przyśpieszają migrację komórek do miejsca uszkodzenia, stymulują ich namnażanie oraz różnicowanie, a także proliferację naczyń krwionośnych. Czynników wzrostu z roku na rok coraz powszechniej używa się w różnych gałęziach medycyny do stymulacji gojenia tkanek.

W przypadku ortopedii są one stosowane do przyśpieszenia zrostu kostnego i gojenia tkanek miękkich, takich jak mięśnie i ścięgna. Należy mieć na uwadze, że czynniki wzrostu nie są uniwersalnym lekiem, pozwalającym na wyleczenie każdego schorzenia ortopedycznego, jednak pole ich stosowania jest bardzo szerokie i zróżnicowane.

Do czego stosuje się czynniki wzrostu i w jakich schorzeniach?

W warunkach operacyjnych stosuje się je jako działanie wspomagające w leczeniu:

 • stawów rzekomych kości,
 • w rekonstrukcjach więzadeł w kolanie,
 • szyciu zerwanego ścięgna Achillesa
 • ambulatoryjnym leczeniu zmian zwyrodnieniowych i przeciążeniowych (najczęściej)
 • zmiany zwyrodnieniowe ścięgna Achillesa,
 • entezopatie (choroby przyczepów ścięgien do kości)
 • kolano skoczka (przyczep więzadła rzepki),
 • łokieć tenisisty,
 • łokieć golfisty,
 • ostrogi piętowe (choroba rozcięgna podeszwowego),
 • uraz mięśni,
 • leczenie zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych.

Jak uzyskuje się czynniki wzrostu?

Stosujemy metodę pozyskiwania czynników wzrostu z osocza bogato płytkowego - PRP (Platelet Rich Plasma) z krwi własnej Pacjenta.

Lekarz kieruje i Pacjenta do terapii czynnikami wzrostu. Po zakwalifikowaniu go do terapii czynnikami wzrostu przez lekarza prowadzącego, który ocenia przewagę tej metody nad innymi metodami leczenia dostępnymi w danym przypadku; od Pacjenta pobierane jest około 40 ml krwi żylnej, która umieszczana jest w sterylnych probówkach. Krew jest następnie przez kilka minut wirowana. Następnie pipetą ściąga się z probówek frakcję osocza o wysokiej koncentracji płytek krwi, zawierających czynniki wzrostu. Gdy uzyska się około 2 ml koncentratu jest on następnie podawany - także w jałowych warunkach, pod kontrolą USG w uszkodzone miejsce. Bardzo istotne jest tu wykorzystanie USG (ultrasonografii) ze względu na lokalne działanie czynników - USG umożliwia lokalizację na bieżąco i podanie koncentratu dokładnie w miejsce uszkodzenia.

Czy istnieje jakieś ryzyko zakażenia się poprzez krew?

Nie ma ryzyka transmisji chorób wirusowych, lub reakcji uczuleniowych - korzystamy tylko i wyłącznie z Twojej własnej krwi i poddajemy ją obróbce.

Wady metody:

Bolesność podania - Przez kilka dni po podaniu u większości Pacjentów utrzymują się także dolegliwości bólowe w miejscu uszkodzenia. Niektóre leki przeciwbólowe mogą zahamować działanie czynników wzrostu. Należy przyjmować tylko te leki, które zleci lekarz prowadzący terapię.

Co potem?

Bardzo ważnym elementem terapii jest także rehabilitacja, w trakcie której, dzięki właściwie dobranym ćwiczeniom, odpowiednio obciąża się gojące się tkanki.

Terminy konsultacji należy ustalać osobiście lub telefonicznie.

Cenniki
cennik poradnie
cennik szpital
cennik medycyna estetyczna